Resim Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Resim ne anlama gelir? Resim kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
“Konulu resim parçaları kendiliğinden ve doğru olarak yan yana gelivermiş, hikâye ortaya çıkmıştı.” – T. Buğra
2. Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat
“Türkiye’de resim bir müddetten beri soysuz bir sanat hâline gelmeye başladı.” – O. S. Orhon
3. Fotoğraf
“Güzel İnebolu kızı, duvara yapıştırılan Gazi’nin resmine uzun uzun baktı.” – A. Gündüz
4. Bazı eşyadan ve işlerden alınan vergi veya harç
“Osmanlı Devleti’nin birçok vergi ve resimleri bu yüzden doğrudan doğruya yabancı alacaklıların cebine gider.” – Y. K. Karaosmanoğlu
5. Tören
6. Açık gösterge, kesin sonuç
Eski çağlarda, bazı uygar uluslarca kullanılan, nesnelerin yalınlaştırılmış resimlerine dayanan yazı, hiyeroglif
Gravür tekniği ile yapılan resim, kazıma resim
Yalnız çizgilerle yapılmış resim
1.Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra, üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, gravür
2. Bu teknikle yapılan resim, gravür
Kolay anlaşılabilen resim
Bir işin ayrıntılarını gösteren ve atölyede yapım sırasında kullanılan 1/1 ölçüdeki teknik resim
Pazar yerlerinde, toplu ticari iş yerlerinde satıcının işgal ettiği yer için ödediği ücret veya kira bedeli
Renkli camların kesilip birbirlerine kurşun çubuklarla bağlanması ile yapılan süs veya resim
Yerel yönetimlerde duyuru işi için alınan ve yönetmeliklerle belirlenmiş vergi
Genellikle 1/10 ölçeğinde çizilen ve işin, önden, yandan, üstten görünüşünü veren teknik resim
Tahayyülde canlandırılmış resim
1. -i Bir şeyin resmini çizmek
2. İz yapmak, işlemek, nakşetmek
Geminin bir limanda demirlemek için ödediği vergi
Kabul töreni
Geçit töreni
“Eğri kılıcının kabzasına dayanmış, süvarilerin resmigeçidine bakıyor.” – F. R. Atay
Bir hareketi parçalarına ayırıp bunların elle yapılan resimlerinin alıcıyla tek tek çevrilmesine dayanan ve gösterimde sürekli bir hareketi ortaya koyan film tekniği
Gölge ile hacim etkisinin verildiği resim
Torba biçiminde dikilmiş, yorgana geçirilen kılıf
Vesikalık fotoğraf
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik, kazıma vb. tekniklerle yapılan resim
Tarih öncesi insanların mağara duvarlarına yaptıkları resim
Kabul töreni
Ağaç, bakır vb. yüzeylere oyulan ve tuvale basılan resim sanatı
Adli olaylarda tanığın tarifiyle şüphelinin görünümünü yansıtan çizgi resim
Dağlama resim
Palamar parası
1. bir şeyin resmini yapmak
2. resim çekmek
3. vergi ödetmek
fotoğraf makinesiyle bir şeyin biçimini kâğıda geçirmek
çok güzel
Advertisement

Leave A Reply