Resneli Niyazi Kimdir?

0

Resneli Niyazi Kimdir? Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi hayatı, biyografisi, kahramanlıkları, hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız

Resneli Niyazi Bey

Resneli Niyazi Bey

Resneli Niyazi Bey; tam adı Ahmed Niyazi (d. 1873, Resne – ö. 16 Nisan 1913, Avlonya [bugün Arnavutluk’ta]), Osmanlı askerdir. II. Meşrutiyet’in ilanını hazırlayan İttihatçılardandır.

Manastır’da askeri rüşdiyeyi, 1896’da Mekteb-i Harbiye’yi bitirdi. 3. Ordu’da görevliyken 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’na katıldı. Balkanlar’daki milliyetçilik hareketlerinin bastırılmasında görev aldı. Bu hareketlerden önemli ölçüde etkilendi. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin çalışmaları içinde yer aldı.

İttihat ve Terakki yönetimi 1908’de, Avrupa devletlerinin Makedonya’ya müdahale hazırlıkları üzerine, bu müdahaleyi önleyecek reformları gerçekleştirmek amacıyla harekete geçti. Niyazi Bey’in 28 Haziran 1908’de 400 kadar sivil ve asker gönüllüyle dağa çıkması, II. Meşrutiyet’in ilanıyla sonuçlanan bu hareketin simgesi oldu. Niyazi Bey de “hürriyet kahramanı” ilan edildi; ama kazandığı bu üne karşın, İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde önemli bir yere gelemedi. Balkan Savaşı’nın (1912-13) patlak vermesi üzerine, doğduğu yer olan Resne’nin savunmasına katıldı. Kenti Sırplar ele geçirince, tarafsız bölge ilan edilen ve geçici Arnavutluk hükümetinin denetiminde olan Fieri’ye geçti. Daha sonra Avlonya’ya gitti. Orada kendisini İstanbul’a götürecek gemiyi beklerken, koruma olarak buyruğuna verilen Arnavut milliyetçilerince öldürüldü. Anıları Hatırat-ı Niyazi Yahut Tarihçe-i İnkılab-ı Kebir-i Osmaniden Bir Sayfa (1910) adı altında yayımlamıştır. Yapıt sadeleştirilerek Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi Bey’in Anıları adıyla yeniden basılmıştır.


Kaynak – 2

Resneli Niyazi (1873 – 1912)

İkinci Meşrutiyet’in hürriyet kahramanlarındandır. II. Abdülhamit‘in istibdadına karşı isyan ederek dağa çıkmış, kendisine alıştırdığı bir geyikle Resne Dağları’nda bir müddet, birliğiyle beraber kalmıştı.

Niyazi Bey, bugün Yugoslavya’da bulunan Resne’de doğdu. Öğrenimini orada yaptıktan sonra İstanbul’a geldi. Mekteb-i Harbiyye’den 1896’da mezun oldu. 1897 Yunan Savaşı’nda yararlıklar göstererek «mümtazen» (özel olarak) terfi etti. Savaştan sonra Ohri avcı taburunda hizmet gördü. Balkanlarda Bulgar komitacılarının taktiklerini yakından inceledi. En sonunda bu taktiği kendisi de tatbik ederek, birliğiyle birlikte hükümete karşı isyan etti. Gizlice çalışan Terakki ve İttihat (sonraki adiyle İttihat ve Terakki) cemiyetine girdi. 1908 haziranında çıktığı dağlardan ancak 10 temmuz inkılabından sonra indi. Kolağası rütbesindeyken, Enver Bey’le birlikte yeni hükümet tarafından Hürriyet Kahramanı ilan edilmişti. Bir müddet sonra binbaşı oldu, emekliliğini istedi, memleketine çekildi. Yalnız, eskiden peşlerini bırakmadığı komitacılar onu yaşatmadılar. Bir suikast sonunda öldürüldü.


Leave A Reply