Riccardo Bacchelli Kimdir? İtalyan Şair, Yazar ve Edebiyat Eleştirmeni

0
Advertisement

Riccardo Bacchelli kimdir? Ünlü İtalyan yazar, şair ve edebiyat eleştirmeni olan Riccardo Bacchelli hayatı ve çalışmaları hakkında bilgiler.

Riccardo Bacchelli

Riccardo Bacchelli (Kaynak : wikipedia.org)

Riccardo Bacchelli (d. 19 Nisan 1891, Bologna – ö. 8 Ekim 1985, Monza, İtalya) İtalyan şair, oyun yazan, edebiyat eleştir­meni ve romancı. İtalyan deneysel yazarları­nın yemliklerine karşı Rönesans edebi üslu­bunu ve 19. yüzyıl uştalarını savunmuştur.Bir süre Bologna Üniversitesi’ne devam ettikten sonra 1912’de oradan ayrıldı. Ede­biyat dergilerine yazılar yazdı. 1914’te önemli kitaplarından Poemi liriciyi (Lirik Şiirler) yayımladı. Aynı yıl, I. Dünya Savaşı’nda topçu subayı olarak orduya katıldı. Savaştan sonra, Roma’da çıkan La Ronda adlı edebiyat dergisinde Rönesans ustaları ile Giacomo Leopardi ve Alessandro Manzoni gibi 19. yüzyılın başarılı yazarlarını örnek alarak yenilikçi yazarları gözden dü­şürmeye çalıştı. Bir süre sonra Milano’da yayımlanan La fiera letteraria dergisinde tiyatro eleştirmeni oldu.

İlk önemli romanı İl diavolo al pontelungo (1927; Uzun Köprüdeki Şeytan) İtalya’daki sosyalist bir devrim girişimi üzerine yazılmış tarihsel bir romandır.Bacchelli’nin en etkileyici yapıtları tarihsel romanlardır. İl mulino del Po (1938-40; Po Dedirmeni) adlı başyapıtı, bu türdeki en güzel italyanca yapıtlar arasındadır. Yapıt, Napoleon döneminden I. Dünya Savaşı’nın sonuna değin İtalya’daki siyasal mücade­leler sürecinde, Po Irmağının kıyısında bir değirmeni olan bir ailenin çeşitli kuşaklarının çatışma ve mücadelelerini an­latır. Birinci cilt Dio ti salve (1938; Tanrı Sizi Kutsasın), Napoleon’un 1812’deki Rus­ya seferinden 1848 devrimlerine değin süren dönemi kapsar.

İkinci cilt La miseria viene in barca (1939; Sandala Gelen Felaket), İtalya’da 19. yüzyılda verilen siyasal birlik mücadelesi Risorgimento’nun aşağı sınıflar üzerindeki korkunç ekonomik ve toplumsal etkilerini anlatır. Üçüncü cilt Mondo vecchio sempre nuovo (1940; Yeryüzünde Yeni Bir Şey Yok), I. Dünya Savaşı’ndaki Vittorio Veneto Çarpışması’yla sona erer.İl mulino del Po, “sıradan insanın destanı” dır. Gerçek değeri, dengeli insancıllığında ve siyasal olayların büyük, toplumsal ağına yakalanmış küçük adamın acılarını merha­metle ortaya koymasındadır. Bacchelli’nin sonraki tarihsel romanların­dan I tre schiavi di Giulio Cesare de (1958; Julius Caesar’ın Üç Kölesi) önemli kitapla­rından biridir.

Riccardo Bacchelli

Eleştiri yapıtları arasında Confessioni letterarie (1932; Edebi Açıkla­malar) ve büyük hayranlık duyduğu iki edebiyat adamı üzerine bir çalışma olan Leopardı e Manzoni (1960; Leopardi ve Manzoni) vardır. II figlio di Stalin (1953; Stalin’in Oğlu), Una passione coniugale (1939; Bir Evlilik Tutkusu) ve faşizm üzeri­ne bir yergi olan Lo sa il tonno (1923; Onu Ton Balığı Bilir) öteki önemli yapıtlarıdır. Bacchelli’nin ilk romanları Tutte le novelle, 1911-51 (1952-53; Tüm Yapıtları,. 1911-51) adlı kitapta toplanmıştır.

Advertisement

Leave A Reply