Ridaniye Savaşı Ne Zaman, Kimler Arasında Oldu? Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

0

Ridaniye Savaşı ne zaman ve kimler arasında yapılmıştır? Osmanlı tarihinin önemli bir savaşı olan Ridaniye Savaşı nedenleri, sonuçları, tarihi hakkında bilgi.

Ridaniye Savaşı

Ridaniye Savaşı; Osmanlılarla Memlûklar arasında Mısır’da yapılan savaştır (23 Ocak 1517). Mercidabık Savaşı‘ndan (24 Ağustos 1516) sonra dağılan Memlûk Ordusu, Kahire’ye kadar çekildi. Sultan Kansu Gavri’nin savaş alanında ölmesi üzerine yerine Emir Tomanbay geçti. Yavuz Sultan Selim, Tomanbay’a bir elçi göndererek kendisine boyun eğmesini istedi, kabul edilmemesi üzerine sefere karar verdi. Osmanlı Ordusu Kahire’nin kuzeydoğusunda bir köy olan Ridaniye’ye geldi. Tomanbay’ın komutasındaki Memlûk Ordusu 20 bin ile 50 bin kişi arasında değişiyordu. 200 kadar topu vardı. Yavuz Sultan Selim, ordunun sağ koluna Anadolu Beylerbeyi Mustafa Paşa’nın, sol koluna Rumeli Beylerbeyi Küçük Sinan Paşa’nın, merkezdeki kuvvetlere de Sadrazam Hadım Sinan Paşa‘nın komuta etmesini kararlaştırdı.

Yavuz Sultan Selim‘in komuta ettiği birlik, gece harekete geçerek El Mukattam Dağı’nı dolaşıp düşmanın arkasına geldi (22 Ocak 1517). Sabah saldırıya geçen Osmanlı Ordusu, bu planı beklemeyen düşman ordusunu şaşkına çevirdi. Savaş, ertesi gün öğleye kadar sürdü. Başarıdan umudunu kesen Tomanbay, son bir saldırıyla merkezde olduğunu sandığı Yavuz‘u öldürmek için eyleme geçtiyse de Padişah değil merkezdeki Sadrazam Hadım Sinan Paşa ile Ramazanoğlu Mahmut ve Yunus beyler öldürüldüler. Öğleye doğru Osmanlı Ordusu Memlûk Ordusu’nu kesin bir yenilgiye uğrattı. Tomanbay savaş alanından kaçtı.

Osmanlı Ordusu Kahire’yi ele geçirdi. Böylece Memlûk Sultanlığı tarihe karışmış oldu. Ridaniye Zaferi ile Osmanlı imparatorluğu bir devlete son verirken öte yandan savaşsız olarak kutsal toprakları da ele geçirdi. Yavuz Sultan Selim ele geçirdiği topraklarda yönetsel düzenlemeler yaptı. Bu arada Mekke emiri Şerif Ebi Berakât, oğlu aracılığıyla Mekke’nin anahtarlarını Yavuz Sultan‘a göndererek bağlılığını bildirdi.

Yavuz Sultan Selim sekiz ay sonra kaldığı Mısır’dan 10 Eylül 1517’de İstanbul’a hareket etti. Memlûk Sultanlığının ortadan kalkması, Osmanlı İmparatorluğuna Suriye, Filistin, Elcezire, Hicaz ve Mısır’ı kazandırdığı gibi Afrika’da Nübye’ye kadar uzanan yerler de Osmanlı topraklarına katıldı. Aynı zamanda Yavuz, Abbasi halifesinden hilafeti de alarak İslâm dünyası üzerinde etkin bir konuma sahip oldu. Suriye ve Mısır’ın ele geçirilmesi ekonomik açıdan da büyük yararlar sağladı. Osmanlılar Kızıldeniz ticaret yoluna sahip oldukları gibi, Kıbrıs Adası nedeniyle Venediklilerin daha önce Memlûklara verdikleri 8.000 duka altını bu kez Osmanlılara vermek zorunda kaldılar.


Leave A Reply