Rıfat Bilge Kimdir

0

Rıfat Bilge (1873 – 1953) kimdir? Ünlü Türkolog Rıfat Bilge’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

Rıfat Bilge

Ünlü dil ve edebiyat bilginlerimizdendir. “Kilisli Muallim Rifat” adıyla tanınmıştır.

Advertisement

Kilis’te doğdu, ilk ve orta eğitimini orada yaptıktan sonra birçok özel öğretmenden ders aldı. İstanbul Darülmuallimini’nin (Öğretmen Okulu) orta ve yüksek kısımlarını bitirerek 1898’de öğretmenliğe başladı. Çeşitli liselerde Arapça ve Türkçe öğretmenliği yaptı. Edebiyat ve İlahiyat Fakültelerine Arapça öğretmeni olarak sonradan tayin edildi. Hukuk Fakültesini de bitiren Rıfat Bilge eserlerini ve tercümelerini 1908’dan sonra yayınlamaya başladı.

Rıfat Bilge’nın Türk filolojisine yaptığı hizmetler çok büyüktür. 1914’te “Kitab-ı Dede Korkut”‘u, 1917’de 3 cilt “Divan-ü Lugat-it-Türk”ü 1919’da “İbni Mühenna Lugatı» nı, 1924’te “Ferhenkname-i Sadi” yi, 1928′ de “Bezmü Rezm’ i (Esterabâdî’nin Kadı Burhaneddin tarihi), 1928’de “El-Kavanin” i, 1936’da Velet Çelebi ile birlikte “El-İdrak Haşiyesi” ni yayınlamıştır. Bu eserler Milli Eğitim Bakanlığı, , Türk Dil Kurumu gibi kuruluşların yayınları arasındadır.

Bunlardan başka Rıfat Bilge Baharistan, Nigaristan, Divan-ı Lugat it Türk, Vamık ile Azra ve Tarihi Utbi’yi, Kutb-ı Mekki’nın Mekke-İstanbul Seyahatnamesi isimli eserlerini dilimize çevirmiştir ancak yayınlanmamıştır. Ayrıca 35.000 kadar öz Türkçe kelime fişi Türk Dil Kurumunda bulunmaktadır. Rıfat Bilge Türk kültürüne ve Türk diline büyük hizmetlerde bulunmuş, binlerce öğrenci yetiştirmiş değerli bir bilgindi.

Advertisement


Leave A Reply