Riga Nerededir? Riga Tarihi

0
Advertisement

Riga hangi ülkededir? Riga ilinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Letonya Riga hakkında bilgi.

RigaRiga; Letonya’nın başkentidir. Riga Körfezi’nin güney ucunda, Batı Divana Irmağı’nın ağzından 15 km içeride kuruludur. Ülkenin Baltık Denizi’ndeki en önemli limanlarından biri, kara ve demiryolları kavşak noktasında, ticaret, endüstri (gemi yapımı, besin, giysi, ulaşım, iletişim araç gereçleri, kimya, mobilya, basım-yayın, balık işleme) merkezidir. Üniversite (1919), tiyatro, opera, bale müzeler, başlıca kültür kurumlarıdır.

Tarihi: İlk yerleşim, Livonya ve Germen tüccarları tarafından yerleşime açıldı. 1201’de Töton Şövalyeleri’nin merkezi durumuna getirildi. Livonya ve çevresi, 1207’de Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’na bağlandıysa da, Riga, 1282’de Hansa Birliği’ne katılana kadar psikoposla tarafından yönetildi. 1581’de Polonya’ya bağlandı. 1621′ de, İsveç Kralı Gustav Adolf tarafından ele geçirildi ve kendi kendini yönetme hakkını elde etti. Büyük Petro’ nun, 1710’da, İsveç Kralı Demirbaş Şarl’ı yenilgiye uğratmasıyla Rus egemenliğine girdi. 1915’te liman kapatıldı, Ruslar tarafından boşaltılan kent, 1917’de Almanlar tarafından işgal edildi. Kasım 1918’de Letonya’nın bağımsızlığını kazanmasıyla başkent oldu. 11 Ağustos 1920’de Riga’da imzalanan barış antlaşmasıyla, SSCB, Letonya’nın bağımsızlığını tanıdı. İkinci Dünya Savaşı’nda, 29 Haziran 1941’de Alman işgaline uğradı, 13 Ekim 1944′ te SSCB güçleri tarafından geri alındı. SSCB’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını yeniden kazanan (1990) Letonya’nın başkenti oldu.

Tarihsel Eserler: Eski kentte, Hansa Birliği’nden kalma mağazalar, Üç Kardeş Evi (15-17. yüzyıllar) Şövalye Sarayı; tarih, sanat, edebiyat müzeleri, konser salonu olarak kullanılan Esnaf Birliği Merkez Binası ve Domskaya Kilisesi, St. Peter Kilisesi (1211). 1922’de Katolik Katedrali’ne dönüştürülen St. James Kilisesi (13. yüzyıl) ve Jugla Gölü kıyısındaki Letonya köylü geleneklerinin sergilendiği açık hava müzesi, vb tarihsel eserler vardır.

Advertisement

Leave A Reply