Flo Rida, Right Round Çevirisi

0
Advertisement

Flo Rida Right Round Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Flo Rida Right Round şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri.

Flo Rida – Right Round Çevirisi

 • [Intro – Flo Rida (Kesha)]:
  You spin my head right round, right round
  Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında
  When you go down, when you go down down
  Aşağıya gidince, aşağıya gidince (inince)
  (You spin my head right round, right round)
  (Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında)
  (When you go down, when you go down down)
  (Aşağıya gidince, aşağıya aşağıya gidince)
 • [Verse 1 – Flo Rida]:
  Hey
  Hopped out of that house with my swagger
  Fiyakamla evden dışarı sıçradım
  Hop in that with girl, I got places to go!
  Şu kızla içeri sıçrarım, gidecek yerlerim var!
  People to see, time is precious
  Görülecek insanlar, zaman kıymetlidir
  I look at my crowd and they out of control
  Kalabalığıma bakıyorum ve kontrolden çıkmışlar
  Just like my mind where Im going
  Tıpkı benim aklım gibi gittiğim yer
  No women, no shorties, no nothin but clothes
  Hayır kadınlar, hayır kısalar, giysiden başka hiçbirşeye hayır
  No stoppin now, my parolees on role
  Şimdi durmaya hayır, şeref sözlerim rolde
 • I like my jewelry, thats always on gold
  Mücevherlerimi seviyorum, daima altından
  I know the storm is comin
  Biliyorum fırtına geliyor
  my pockets keep tellin me its gonna shower
  ceplerim bana sağanak olacağını söyleyip duruyor
  Call up my homies thats home
  Yakın dostları arıyorum
  Then pop in the night cuz its meant to be ours
  Sonra gecede patlıyoruz çünkü gece bizim olmalı
 • We keep a fade away shot cuz we ballin
  Gözden kaybolan bir atış yapıyoruz çünkü cesaret ediyoruz
  its platinum patron that be ours
  o bizim olan platinyum müşteri
  Lil mama, I owe you just like the flowers
  Küçük anne, sana borcum var tıpkı çiçekler gibi
  Girl you too drunk with all that and power clubs
  Kızım sen çok sarhoşsun bunun hepsiyle ve güç klüpleriyle
 • [Chorus – Flo Rida (Kesha)]:
  You spin my head right round, right round
  Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında
  When you go down, when you go down down
  Aşağıya gidince, aşağıya gidince (inince)
 • (You spin my head right round, right round)
  (Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında)
  (When you go down, when you go down down)
  (Aşağıya gidince, aşağıya aşağıya gidince)
 • From the top of the pole I watch her go down
  Onun (she) direğin tepesinden aşağı inişini izliyorum
  She got me throwin my money around
  O (she) paramı etrafa saçmama neden oluyor
  Aint nothin more beautiful to be found
  Daha güzel bulunacak hiçbirşey yok
 • Its goin down down
  Aşağı gidiyor aşağı
  From the top of the pole I watch her go down
  Onun (she) direğin tepesinden aşağı inişini izliyorum
  She got me throwin my money around
  O (she) paramı etrafa saçmama neden oluyor
  Aint nothin more beautiful to be found
  Daha güzel bulunacak hiçbirşey yok
  Its goin down down
  Aşağı gidiyor aşağı
 • [Verse 2 – Flo Rida]:
  Hey
  Shawty must know I’m not playin
  Shawty oyun oynamadığımı bilmeli
  My money love her like a numba one fan
  Param onu bir numaralı hayranı gibi seviyor
  Dont look at my mouth, let her talk to my fans
  Ağzıma bakma, bırak hayranlarıma konuşsun
  My Benjamin Franklin
  Benim Benjamin Franklin’im
  A couple of grands, I got rubber bands
  Birkaç tane bin dolar, plastik bantlarım var
  My paper planes makin a dance
  Kağıt uçağım bir dans yapıyor
  Get dirty all night, thats part of my thing
  Tüm gece terbiyesiz ol, olayımın parçası bu
  Keep building castles thats made out of sand
  Kumdan yapılan kaleler inşa etmeye devam et
 • Shes amazing, the fire blazing
  O (she) şaşırtıcı, parlayan ateş
  Hotter than Cajun
  Cajun’dan daha sıcak
  Girl wont you move a lil closer
  Kızım biraz daha yakına gelmeyecek misin
  Time to get paid, its maximum wage
  Ödeme zamanı, işte en yüksek maaş
  That body belong on a poster
  Bir posterin üstüne layık vücut
 • Im in a daze, that bottom is wavin at me
  Ben afalladım, poposu bana sallandı
  Like damn it I know you
  Lanet olsun seni tanıyorum gibi
  You wanna show like a gun out of holster
  Göstermek istiyorsun kılıfından çıkan tabanca gibi
  Tell me whatever and Ill be your roper ..
  Anlat bana ne olursa ve senin bağlayıcın olacağım
 • [Chorus – Flo Rida (Kesha)]:
  You spin my head right round, right round
  Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında
  When you go down, when you go down down
  Aşağıya gidince, aşağıya gidince
 • (You spin my head right round, right round)
  (Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında)
  (When you go down, when you go down down)
  (Aşağıya gidince, aşağıya aşağıya gidince)
 • From the top of the pole I watch her go down
  Onun (she) direğin tepesinden aşağı inişini izliyorum
  She got me throwin my money around
  O (she) paramı etrafa saçmama neden oluyor
  Aint nothin more beautiful to be found
  Daha güzel bulunacak hiçbirşey yok
  Its goin down down
  Aşağı gidiyor aşağı
 • From the top of the pole I watch her go down
  Onun (she) direğin tepesinden aşağı inişini izliyorum
  She got me throwin my money around
  O (she) paramı etrafa saçmama neden oluyor
  Aint nothin more beautiful to be found
  Daha güzel bulunacak hiçbirşey yok
  Its goin down down
  Aşağı gidiyor aşağı
 • [Verse 3 – Flo Rida]:
  Im spendin my money
  Paramı harcıyorum
  Im out of control
  Kontrolden çıktım
  Somebody help me
  Biri bana yardım etsin
  Shes takin my bank roll
  O benim banka tomarlarımı alıyor
  But Im king of the club
  Ama ben klübün kralıyım
  And Im wearin the crown
  Ve tacı ben giyiyorum
  Poppin these bottles
  Bu şişeleri patlatıyorum
  Touchin these models
  Bu modellere dokunuyorum
  Watchin they asses go down down (down, down…)
  Onları izliyorum aşağı inerken (aşağıya)
 • You spin my head right round, right round
  Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında
  When you go down, when you go down down
  Aşağıya gidince, aşağıya gidince
 • (You spin my head right round, right round)
  (Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında)
  (When you go down, when you go down down)
  (Aşağıya gidince, aşağıya aşağıya gidince)
 • You spin my head right round, right round
  Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında
  When you go down, when you go down down
  Aşağıya gidince, aşağıya gidince
 • (You spin my head right round, right round)
  (Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında)
  (When you go down, when you go down down)
  (Aşağıya gidince, aşağıya aşağıya gidince)


Leave A Reply