Rihanna, Talk That Talk Çevirisi

0
Advertisement

Rihanna Talk That Talk Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Rihanna Talk That Talk şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Rihanna

Kaynak: commons.wikimedia.org

Rihanna – Talk That Talk Çevirisi

 • Talk that talk to me, yeah
  Benimle o şekilde konuş, evet
  Talk that talk to me, yeah
  Benimle o şekilde konuş, evet
 • I be trying to chill, b–ches wanna f–k me
  Sakinleşmeye çalışıyorum, o.. lar beni halt etmeye çalışıyorlar
  Every little city I go, f–k me
  Her gittiğin küçük şehirde, helt etmeye çalışıyorlar
  Shorty must’ve heard
  Ufaklık duymuşsundur
 • Got the word, I move that D
  Kelimeyi anladın, oraya gittim
  Had it by a bladder
  Mesanem doldu
  She like, oh I gotta pee
  Kız sevdi, işemem gerekti
  Ran into a rocko in my restroom
  Tuvalette koştum
 • Singer slash actress in my bedroom
  Yatak odamda şarkıcı artisti kırbaçlıyor
  God I have the ticket for a walk through
  Tanrım direk girmek için bir biletim var
  Everything that do is big
  Her yaptığım şey büyük
 • I talk big money, I talk big homes
  Büyük paralar konuşuyorum, büyük evler konuşuyorum
  I sell out arenas
  Arenalar dışına satıyorum
  I call that getting dome
  Büyük ev almak için arıyorum
  Million dollar voice
  Milyon dolarlık ses
  Came through phone
 • Telefonu açıyor
  We heading to the top
  Zirveye çıkıyoruz
  If you coming, come on
  Eğer geliyorsan, hadi
  I’m Flying out to Pisa
  Pizza kulesinin üstünden uçuyorum
  Just to get some pizza
  Biraz pizza almak için
  Fly down to Jamaica
  Jamaikaya uçuyorum
 • Just to roll some reefa
  Biraz reefa sarmak için
  S.x on the beach
  Plajda se.s yapmak
  Left love speechless
  Aşkı sessiz bıraktım
  They say that money talk
  Deniyor ki para konuşur
  Tell these other ni–as speak up
  Söyle diğer — konuşsunlar
  What’s up
  Ne oluyor
 • One and two and three and four, come on let me know if you want some more
  Bir ve iki ve üç ve dört, hadi söyle daha fazla istiyor musun
  You know what I like right now get it right
  Şu an ne istediğimi biliyorsun yap hadi
  Boy talk that talk to me all night
  Oğlan Benimle o şekilde konuş tüm gece boyunca
  Yeah boy I like it yeah boy I like it
  Evet oğlan istiyorum evet istiyorum
 • Love it when you talk that talk to me yeah
  Sen Benimle o şekilde konuştuğunda seviyorum
  Yeah that talk to me yeah
  Evet Benimle o şekilde konuş evet
  Love it when you talk that talk to me, yeah
  Sen Benimle o şekilde konuştuğunda seviyorum
 • Say what you want, say you want you like
  Ne istersen onu söyle, Ne istersen onu söyle,
  Say you want me to do and I got you
  beni istediğini söyle ve seni yakaladım
  Tell me how love you, tell me how to hold you
  Bana beni nasıl sevdiğini söyle, beni nasıl tuttuğunu söyle
  I’mma get it right on the first try for you
 • İlk denemede senin için doğru yapacağım
  Cause you ain’t never had a woman like me, yeah
  Çünkü sen daha önce benim gibi bir kadına sahip olmadın
  And you will never have another like me, yeah
  Ve bir daha benim gibi biri olmayacak, evet
  Noooooo
  Hayır
  So i’mma give it to you baby
  O yüzden sana vereceğim bebek
 • One and two and three and four, come on let me know if you want some more
  Bir ve iki ve üç ve dört, hadi söyle daha fazla istiyor musun
  You know what I like right now get it right
  Şu an ne istediğimi biliyorsun yap hadi
  Boy talk that talk to me all night
  Oğlan Benimle o şekilde konuş tüm gece boyunca
  Yeah boy I like it yeah boy I like it
 • Evet oğlan istiyorum evet istiyorum
  Love it when you talk that talk to me yeah
  Sen Benimle o şekilde konuştuğunda seviyorum
  Yeah that talk to me yeah
  Evet Benimle o şekilde konuş evet
  Love it when you talk that talk to me, yeah
  Sen Benimle o şekilde konuştuğunda seviyorum
 • What you saying now
  Ne diyorsun şimdi
  Give it to me baby
  Bana onu ver bebek
  I want it all night
  Tüm gece istiyorum
  Give it to me baby
 • Bana onu ver bebek
  What you saying now
  Ne diyorsun şimdi
  Give it to me baby
  Bana onu ver bebek
  Give it to me baby
  Bana onu ver bebek
  Give it to me baby
  Bana onu ver bebek


Leave A Reply