Rıhtım Nedir?

0

Rıhtım nedir? Rıhtım ne işe yarar, özelliği nedir? Rıhtım tarihçesi, hakkında bilgi.

rihtimRıhtım; Bir limanda yolcu alıp vermeye, eşya yükleyip boşaltmaya yarayan, üstü düzeltilmiş, suya gelen kenarı taşlarla örülmüş yerine “rıhtım” denir. Limana gelen gemiler, ya ortada demirler, ya şamandıralara bağlanırlar, ya da rıhtıma yanaşırlar. İç denizlerde gelgit hissedilmeyecek kadar az olduğundan rıhtımların yapımında büyük zorluklarla karşılaşılmaz. Okyanuslara bakan yerlerdeki rıhtımlar ise yapılırken suyun yükselip alçalmasını gözönünde bulundurmak gerekir. Rıhtımlar, genel olarak ya beton bloklar dizilerek, ya da taş örülerek yapılır. Bununla birlikte, tahtadan, hattâ nehir kıyılarında kazıklar çakıp aralarını çalıyla örerek de rıhtımlar yapılır.

Advertisement

Modern rıhtımlarda malların çabuk yüklenip boşaltılmasını sağlaması için, raylar üzerinde gidip gelen vinçler, demiryolları, yerine göre ambarlar, silolar bulunur. Gemiler rıhtıma büyüklüklerine, manevra kabiliyetlerine göre ya kendi imkânlarıyla, ya da römorkörlerle çekilerek yanaşır. Büyük gemiler iyice yaklaştıkları zaman rıhtıma halat atarlar, sonra halatın gemide kalan ucu, özel makinalarla büyük bir çarka sarılarak çekilmeye başlar, gerilen halat böylece gemiyi rıhtıma yanaştırır.


Leave A Reply