Rızık Nedir? Rızık İle İlgili Söylenmiş Güzel Anlamlı Resimli Sözler

0
Advertisement

Rızık ne anlama gelir? Rızık için söylenmiş en anlamlı sözler. Allah’ın rızkı vermesi, rızık bulmak hakkında resimli güzel sözler

Rızık Nedir?

“Rızık”
Yiyecek, içecek şey, azık
“Kimi mevtasına kefen biçmiyor / Kimi helal rızkı yiyip içmiyor.” – Seyrani

Rızık İle İlgili Güzel Sözler

“Rızık (Dini anlam)”
Tanrı’nın bütün yarattıklarına verdiği nimet
“Bizden şerefli yırtıcı kuş, kan emen böcek / Tanrı’m o yolda rızkını vermiş, kusuru yok.” – M. Çınarlı

“rızkını çıkarmak “
günlük yiyecek parasını çıkarmak

Advertisement

Rızık İle İlgili Güzel Sözler

***Allah kendisinden korkana kurtuluş kapılarını açar, hatır ve hayâline gelmeyen yerlerden rızık verir.
Hz. Ebu Bekir

Rızık İle İlgili Güzel Sözler

***Ağılda oğlak doğunca, derede otu biter,
Kaşgarlı Mahmut

***Allah kuşlara yiyecek verir, fakat kuşlar bu yiyeceği arayıp bulmak zorundadır

Advertisement

***Allah’ın verdiği rızka razı olup onunla iktifa eden, başkalarının nail olduğu nimetlerden dolayı tasalanmaz. Mansur bin Ammar

***Hangi sofraya oturduysam rızk veren Allah idi.
Sadi

***Hz. Allah sabrı musibetin miktarına göre, rızkı meunet, (zahmet)in miktarına göre indirir.
Cafer-i Sadık

***Kurtuluş şu üç şeydedir: Allah’dan korkmak, helâl rızık aramak, doğru yolda yürümek.
Feridüddin Attar

Advertisement

Rızık İle İlgili Güzel Sözler

***Rızkın daralırsa Allah’a istiğfar et, rızkın genişler.
Hz. Ali

***Rızkın ezelde taksim edilmiştir. Öyle ise rızık için nice bir perişanlık çekersin, hayattan gaye kulluktur. Abdurrahman Cami

***Sakın oturduğunuz yerden “Allah’ım rızkımı ver” deyip durmayın. Gökten ne altın yağar, ne de gümüş.
Hz. Ömer

Advertisement

***Sana karşılıksız olarak verileceği önceden belirlenen ve güvence altına alınan rızık için bütün gücünle çalışarak senden istenilen kulluk görevlerini savsaklaman kalb gözünün körlüğünü gösterir.
Ataullah iskenderî

Rızık İle İlgili Güzel Sözler

***Sen rızkını nasıl ararsan, rızkın da seni öyle arar. Müsterih ol, ecel gibidir seni takip eder.
Hz. Ali

***Tipisi var borasının, hikmeti var hepsinin
Mevlam rızık kapısının, birin örter birin açar.
Âşık Kuddusi

Advertisement

***Zenginliği malda aradık, onu kanaatte bulduk. Rahatı servette aradık, onu az malda bulduk.
Lezzetleri nimette aradık, onları sağlam ve sıhhatli bedende bulduk.
Rızkı yerde aradık, onu gökte bulduk.
Hamid Leffaf

Rızık İle İlgili Güzel Sözler

***Sofra ne kadar kalabalık olursa Allahü Teâlâ o sofraya o kadar bereket verir. Ve onları helâl yoldan rızıklandırır.
Hz. Ali

***insanlar dünya işlerinde hırs içinde ve tedbir peşinde. Hâlbuki rızık hususunda akıl ve kuvvete göre pay alamazlar. Nice büyük insanlar vardır ki, dünya onlara gülmez. Eğer kuvvet ve zorbalıkla dünya ele geçseydi, kartallar serçe kuşlarına rızık bırakmazlardı.
Hz Ali

Advertisement

***Yalnız rızk değil, aşk da kısmetledir.

***Rızk bilgi ile artsaydı, cahilden daha zor geçinen olmazdı.
Sadi


Leave A Reply