Rodos Adası Hakkında Bilgi

0

Rodos Adası nerededir? Rodos adasının coğrafi konumu, tarihçesi, tarihi gezilecek yerleri hakkında bilgi.

RodosRodos ADASI; Yunanistan’da Ege Adaları Bölgesi’nde, Oniki Ada Yönetim Birimi’nin en büyük adasıdır. Yüzölçümü 1.399 km2. Ege Denizi’nin güneydoğusunda, Türkiye’ nin güneybatı kıyısı açığındadır. 73 km uzunluğunda, 35 km genişliğinde, dikdörtgen biçimindeki ada, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan bir tepeler dizisiyle kaplıdır. Bu dizinin tam ortasında yükselen Atabyros (Attairo) Dağı (1.216 m) adanın en yüksek noktasını oluşturur. İklim ılıman olup verimli topraklarda tahıl, tütün, pamuk, şaraplık üzüm, çeşitli sebze ve meyveler yetiştirilir. Şarap, sebze, meyve dışsatımının yanı sıra, turizm, en önemli ekonomik etkinliktir.

Advertisement

Tarihi: Minos Uygarlığı (İÖ 3000-1100) kalıntıları, adada, Yunan öncesi yerleşimin varlığını ortaya koyar. Ancak, adanın somut tarihi, İÖ 1000’de Argos’tan Gelen Dorların, site devletlerini kurmalarıyla başlar. İÖ 408’de, Atina ile antlaşmayı bozan üç site devleti, aralarında birleşerek yeni bir site devleti kurdular. Rodos’u başkent yaptılar. Sırasıyla Sparta, Atina ve Büyük İskender’in yönetimine girdi. İÖ 3. yüzyılda Rodos, ticaret alanında ve deniz gücünde en üst düzeye ulaştı. Güneş Tanrısı Helios için, 280’de yaptırılan 32 m yüksekliğindeki bronz dev Rodos Heykeli, limanın ağzına dikildi. Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri sayılan heykel, İÖ 224’te depremde yıkıldı. İÖ 167’de Roma’nın Delos’u serbest liman yapması sonucu, Rodos’un ticareti geriledi. Bu tarihten başlayarak Roma ve Bizans egemenliklerine girdi. 7. yüzyılda İtalyan ticaret kentlerinin eline geçti. 1309’da, Sen Jan Şövalyeleri’nin merkezi durumuna geldi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde, dört ay süren bir kuşatmadan sonra 20 Aralık 1522’de Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı. Trablusgarp Savaşı (1912) sırasında İtalyanlar tarafından işgal edildi (17 Mayıs 1912). İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1947’de Yunanistan’a verildi. Günümüzde Yunanistan’ın önemli turizm merkezlerinden biridir.


Leave A Reply