Roma Tanrısı Mars Hakkında Bilgi

0

Roma mitolojisinde önemli bir tanrı olan MARS ile ilgili bilgiler. Mars ne tanrısı idi ve Romalılar için ne anlam ifade ediyordu?

Advertisement

Roma mitolojisindeki savaş tanrısıdır. Jüpiter’den sonra ikinci önemli tanrı sayılırdı. Bu tanrının adından dolayı Martius (Mart) denilen ay Roma takviminde yılın ilk ayı olarak kabul edilmişti.

Romalılar’ın inanışına göre Mars, tanrıların kralı Jupiter ile İuno’nun oğludur, Roma şehrinin kurucuları olarak kabul edilen Romulus’la Remus’un babasıdır. Romalılar Mars’a bir kuvvet tanrısı olarak taparlar, onun her şeyi yapmaya gücü olduğuna inanmışlardı. Romalı askerler, savaşa giderken, yanlarında Mars’a adanmak üzere tavuk götürürlerdi, çünkü tavuk, Mars için kutsal hayvanlardan biriydi. Askerler, savaş başlamadan önce, bu hayvanlara mısır verirlerdi. Tavuklar mısırı yerse, Mars’ın Romalılar’dan yana olduğuna; yemezse, savaşı kaybedeceklerine inanırlardı.

Mars, Yunanlılar’ın savaş tanrısı olan Ares’le bir tutulursa da özellikleri bakımından aralarında birçok farklar vardır. Mars, eski Roma edebiyatında, Ares gibi savaşlara hükmeden bir tanrıdan çok, askerleri yöneten bir tanrı olarak anlatılmıştır. Heykellerde ise Mars’la Yunanlılar’ın Ares’ini ayırdetmek pek kolay değildir.

Advertisement


Leave A Reply