Rönesans Nedir? Kısaca

0

Rönesans ne demektir. Rönesansın anlamı ve Rönesansın getirdiği yenilikler hakkında kısa bilgi.

Rönesans Nedir?

Rönesans Avrupa’da Ortaçağ’dan sonra açılan bir bilim ve sanat çığırıdır. “Renaissance” (rönesans) kelimesi Fransızcada «yeniden doğuş» anlamına gelir.

Advertisement

Rönesans, XV ve XVI. yüzyıllar içinde Avrupa görüşünü, duyuşunu değiştiren, düşünüş ve yaratışta getirdiği yeniliklerle uygarlığın bir dönüm noktası olmuştur. Bu değişimden sonra, insanların düşünüş, yaratış ve inançlarında kökten değişiklikler oldu, yepyeni bir dünyaya doğru hiçbir zaman hızı kesilmeyen adımlarla ilerlendi.

Rönesansın merkezi konumundaki kent Floransa'dan bir görünüm

Rönesansın merkezi konumundaki kent Floransa’dan bir görünüm

Rönesans’ın başlıca özelliği düşünüşte, sanatta, Eskiçağ’a, Eski Yunanistan’a, Roma’ya dönülmesidir. Bu arada, Hıristiyanlık görüşüne, putlar çağının görüşü de karıştı. Ressamlar, heykeltıraşlar, İsa ile Orpheos’u, Meryem’le Aphrodite’yi eserlerinde aynı zamanda canlandırdılar. Yapılarda da aynı şey görüldü. Kiliselerde, Eskiçağ sanatçılarının yaptıkları süslemelerden faydalanıldı. Ortaçağ düşüncesi, dünyayı geçici sayar, ruhu temiz tutmak için acıyı arardı. Eskiçağlarda ise, dünya yaşanmak içindi; güzelliğe, hayata, eğlenceye önem verilirdi. Eskiçağ’ın bu görüşüne dönüş, her türlü baskıdan uzak eserlerin yaratılmasına yol açtı. Baskının ortadan kalkması ise bilimde ilerlemeye, bilimde ilerleme ise teknolojinin gelişimine ve insanların daha mutlu ve huzurlu olmasına sebebiyet vermiştir.


Leave A Reply