Rönesans’ın Sonuçları (Kısaca)

0

Rönesansın sonuçları nelerdir? Büyük bir hareket olan ve hala günümüzde dahi etkileri devam eden Rönesans’ın sonuçları hakkında kısaca bilgiler.

Rönesans

Advertisement

Rönesans’ın Sonuçları (Kısaca)

Rönesans hareketleri, Avrupa’da edebiyattan, sanattan zevk alan yeni ve üstün bir sınıfın doğmasına yol açtı. Edebiyat ve sanat alanında pek çok şaheser yaratıldı. Büyük sanat adamları yetişti. Bugün bile Rönesans devrinin sanat eserleri insanlar arasında büyük bir hayranlık yaratmaktadır. Tarihin hiç bir devrinde bu kadar parlak ve canlı eserler yapılmamış ve sanat alanında bu kadar çok büyük sanatçı ve dâhi yetişmemiştir.

Rönesans, yalnız sanat alanında değil, bilim alanında da büyük ilerlemelerin nedeni olmuştur. Bu devirde matematik ve astronomi bilimlerinde büyük adımlar atılmıştır. Rönesans devrinin bilginlerinden olan Kopernik (Copernic) (1473 – 1543), dünyamızın güneşe bağlı bir gezegen olduğunu ve güneşin de güneş sisteminin merkezinde bulunduğunu ispat etmiş, bu suretle de bilimde de Rönesans hareketlerinin başlamasına yol açmıştır. Eğitim’de çıta iyiden iyiye yükselmiştir.

Kopernik

Kopernik

Rönesans hareketleri Avrupalıların dinsel düşünceleri üzerinde de büyük bir etki yapmıştır. İnsanlar ancak bu devirde dinin baskısından kendilerini kurtararak reform hareketlerine başlamışlardır ve bu şekilde modernleşme gerçekleşebilmiştir. Skolastik düşünce biçimi yıkılmış ve bunun yerine pozitif düşünce yerleşmiştir..

RÖNESANS NEDENLERİ ve SONUÇLARI

Advertisement


Leave A Reply