Rubidyum Nedir? Rubidyum Elementinin Özellikleri

0

Rubidyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Rubidyum elementi ile ilgili bilgi.

RubidyumPeriyodik cetvelin 1A grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Alkali madenler grubunda potasyumdan sonra gelen ve kimyasal özellikleri bakımından ona çok benzeyen rubidyum, beyaz renkte bir katıdır.

Advertisement

Sembolü: Rb
Atom Numarası: 37
Atom Ağırlığı: 85,48
Elemet serisi: Alkali Metal
Periyodik Cetveldeki Yeri: 1A

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Gümüşü beyaz

1,2,3,4 değerlik alabilen bu metal 1861’de Biunsen ve Kirchoft tarafından lepidolit minerallerinde spektroskopik yöntemle keşfedildi. Yer kabuğunda çokluk bakımından 16. sırada olduğu sanılan element, pollusit, arnalit, leusit, zinvaldit gibi filizlerden %1 e varan bir oranda oksit biçiminde bulunur. Lepidolitle ise bu oran %1,5’e ulaşır.

Oda sıcaklığında sıvılaşabilen rubidyum, alkali metaller içinde elektropozitiflik bakımından ikinci sırada yer alır. Rubidyum, kuru havada bile kolayca oksitlenir. Suyla şiddetle tepkimeye girer, açığa çıkan oksijenin tutuşmasına yol açar. Tuzları renksizdir ve hemen hepsi suda çözünürlük özelliğine sahiptir. Öteki alkali metallere benzer olarak civayla amalgam, ayrıca, alkın, sezyum, sodyum ve potasyumla alaşımlar oluşturur. Bilinen 17 izotopu vardır. Doğal rubidyum Rb-85 ve Rb-87 izotopu yarılanma süresi 5×1011 olan bir beta ışıyıcıdır. Rb2O, Rb2O2, Rb2O4 olmak üzere üç oksidi vardır. Vakum tüplerinde ve fotosellerde kullanılır, özel camların bileşimine de katılır.

Advertisement

Rubidyum klorürün elektrolizi:
Katot: Rb+(l) + e- → Rb (l)
Anot: Cl-(l) → 1/2Cl2 (g) + e-

Katı sodyumun sıcak çözünmüş rubidium klorür ile reaksiyonu:
Na + RbCl ⇌ Rb + NaCl

Asit ile reaksiyonu
Seyreltik sülfürik asit ile hızlı bir şekilde reaksiyona girerek hidrojen gazı ve sulu Rb(I) çözeltisini oluşturur.
2 Rb (k) + H2SO4 (aq) → 2Rb+ (aq) + SO42- (aq) + H2 (g)

Baz ile reaksiyonu
Rubidyum metalinin su ile hızlı reaksiyonunun sonucunda renksiz rubidyum hidroksit çözeltisi ve hidrojen gazı oluşturur. Bu çözelti çözünmüş hidroksit nede ile baziktir ve reaksiyon ekzotermik bir reaksiyondur.
2 Rb(k) + 2 H2O → 2 RbOH(aq) + H2(g)

Advertisement


Leave A Reply