Ruh Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Ruh nedir? Ruh nerededir? Ruhun özellikleri, bu konudaki inançlar, ruh hakkında bilgi.

RUH

Dinlerin ve tinsel (spiritüalist) felsefenin insanda, vücuttan ayrı olarak varlığını kabul ettiği canlandırıcı bir unsurdur.

Din yönünden ruh gözle görülmez, akılla bulunmaz, biçime sokulamaz, doğrudan doğruya, Tanrı’ya özge bir gizli varlıktır. Dinî inanışa göre, mevcut olan her şey Tanrı’nın varlığını ortaya getirir, ruh da, Tanrı’nın kudretinde toplanan en kutsal, en gizli, en büyük kuvvettir. Çünkü, hayatın kıvılcımını bu ruh verir.

Tinsel felsefe ruhu üç yönden inceler: 1) Hareketin başlangıcı, 2) Hayatın başlangıcı, 3) Düşünmenin başlangıcı.

Hareket bakımından ruh, «madde»nin karşılığı olarak «kuvvet» demektir. Her maddeyi harekete getiren, işleten, çalıştıran kuvvet ruhtur.

Advertisement

Hayat bakımından ruh, var olan yaratıkların hepsini kapsar. Bu bakımdan ruh, hayatın ana varlığıdır.

Düşünme bakımından ruh, bilinci meydana getirir. İnsanda ruhun var oluşu ise, canlıların en gelişmişi sayılan insana üstünlük sağlar.

Ruhun varlığı insanları çok eski çağlardan beri düşündürmüş, bu konuda türlü yorumlar ileri sürülmüştür. Bugün bilim bu bilmeceyi henüz çözememiş olmakla birlikte, «ispritizma», «manyatizma» gibi alanlarda ruhla ilgili denemeler yapılmaktadır


Leave A Reply