Ruh İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Ruh Geçen

0
Advertisement

İçinde ve anlamında ruh kelimesi geçen deyimler nelerdir? Bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Ruh hakkında deyimler ve anlamları.

Ruh İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Ruh İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • “ruh gibi dolaşmak”
  hiçbir şeyin farkında olmadan yaşamak.
 • “ruh gibi”
  1) durgun, çevresiyle ilgilenmeyen, kendi hâlinde olan; 2) çok zayıf.
 • ” ruh kazandırmak (vermek)”
  herhangi bir yeri veya şeyi canlı, hareketli, neşeli bir duruma getirmek.
 • “ruhu (bile) duymamak”
  haberi olmamak, anlamamak: Birinin yukarıdan topladığını öteki sokağa taşır, konak soyulduğu hâlde, kimsenin ruhu bile duymaz. -H. E. Adıvar.
 • “ruhu karartmak”
  sıkıntıya sokmak, bunaltmak: Korkunç geceler, çakalların ulumaları, köpeklerin haykırışları bu ruhu da karartan gecelerde sinirleri büsbütün gevşetiyor. -E. İ. Benice.
 • “ruhu okşamak”
  1) duygulara hoş gelecek biçimde konuşmak veya davranmak; 2) hoşa gitmek.
 • “ruhu şad olsun!”
  ölüler, sevinsin, mutlu olsun anlamında kullanılan bir söz.
 • “ruhunda güneş açmak”
  1) rahatlamak, huzura ermek;
  2) sevinmek, neşelenmek, coşmak: Saz dinleyenlerden bazılarının gözlerinde yaş olur, ruhlarında güneş açardı. -A. Ş. Hisar.
 • “ruhunu şad etmek”
  ölmüş bir kimseyi anmak: Hepsi örslerinin üzerine birer mum yakmışlar, pederlerinin ruhunu şad ediyorlar. -Ö. Seyfettin.
 • “ruhunu teslim etmek”
  ölmek: Hiçbir şey söylemeden ruhunu teslim etmiş. -Y. K. Karaosmanoğlu.

Ruh Nedir? Sözlük Anlamı

 • 1. isim Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin, can kuşu.
  2. isim En önemli nokta, öz:
  “Lakin oyunun ruhunu anlamak mümkün değil.” – Memduh Şevket Esendal
  3. isim Esans:
  “Bazısı ruh koklatır, bazısı alnına sirke sürer, bazısı kollarını, bileklerini ovuşturur.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar
  4. isim, mecaz Duygu:
  “Nesri gibi güzel bir ruhu olan Falih Rıfkı, Türk gazeteciliğini bir vatan hizmeti telakki etmiş ve kutsi bir vazife gibi ifa ediyor.” – Yahya Kemal Beyatlı
  5. isim, felsefe Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü.
 • ruh bilgini
  Ruh bilimi uzmanı.
 • ruh bilimi
  Duyum, heyecan, düşünme vb. olguları ve bunların yasalarını inceleyen bilim, ruhiyat, psikoloji.
 • ruh göçü
  Ruhun bir bedenden başka bir bedene geçerek varlığını sürdürdüğü inancı, tenasüh, reenkarnasyon.
 • ruh karmaşası
  Ruhsal sıkıntı.
 • ruh ölçümü
  Ruhsal süreçlerin ölçülmesinde kullanılan, araçları ve yöntemleri gerektiren bir ruh bilimi dalı, psikometri.


Leave A Reply