Ruh İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları

0

İçinde ve anlamında ruh kelimesi geçen deyimler nelerdir? Bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Ruh hakkında deyimler ve anlamları.

Ruh İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Ruh İle İlgili Deyimler ve Anlamları

“ruh gibi dolaşmak”
hiçbir şeyin farkında olmadan yaşamak.

“ruh gibi”
1) durgun, çevresiyle ilgilenmeyen, kendi hâlinde olan; 2) çok zayıf.

” ruh kazandırmak (vermek)”
herhangi bir yeri veya şeyi canlı, hareketli, neşeli bir duruma getirmek.

“ruhu (bile) duymamak”
haberi olmamak, anlamamak: Birinin yukarıdan topladığını öteki sokağa taşır, konak soyulduğu hâlde, kimsenin ruhu bile duymaz. -H. E. Adıvar.

“ruhu karartmak”
sıkıntıya sokmak, bunaltmak: Korkunç geceler, çakalların ulumaları, köpeklerin haykırışları bu ruhu da karartan gecelerde sinirleri büsbütün gevşetiyor. -E. İ. Benice.

“ruhu okşamak”
1) duygulara hoş gelecek biçimde konuşmak veya davranmak; 2) hoşa gitmek.

“ruhu şad olsun!”
ölüler, sevinsin, mutlu olsun anlamında kullanılan bir söz.

“ruhunda güneş açmak”
1) rahatlamak, huzura ermek;
2) sevinmek, neşelenmek, coşmak: Saz dinleyenlerden bazılarının gözlerinde yaş olur, ruhlarında güneş açardı. -A. Ş. Hisar.

“ruhunu şad etmek”
ölmüş bir kimseyi anmak: Hepsi örslerinin üzerine birer mum yakmışlar, pederlerinin ruhunu şad ediyorlar. -Ö. Seyfettin.

“ruhunu teslim etmek”
ölmek: Hiçbir şey söylemeden ruhunu teslim etmiş. -Y. K. Karaosmanoğlu.


Leave A Reply