İçimizdeki Sır Ruhumuz – Ruh Hakkında Söylenmiş Güzel Resimli Sözler

0
Advertisement

Hepimizin içindeki bir sır olan ruh ünlü sözlere konu olmuş. Ruh hakkında söylenenler. İçinde Ruh geçen resimli güzel sözler.

Ruh İle İlgili Sözler

***Beden sabit görünse de ruh her zaman değişir
Hz. Mevlana

***Bedenimizi hasta eden ruhumuzun baskısıdır
Sigmund Freud

***Nefis hayat buldukça ruha ölüm düşüyor, ruh hayat buldukça nefse ölüm düşüyor.
Lokman Hekim

***Bedenini ruhunun mezarı yapma.
Pisagor

Advertisement

Ruh İle İlgili Sözler

***Hayal gücü ruhun gözüdür.
Joseph Joubert

***Ruhunu geniş tutmasını erken öğrenebilmiş kişi, sonraları dünyayı içine sığdırabilir.
Stefan Zweig

***Bilincimiz ruhun sadece yüzeyi, ki yerkürenin sadece yüzeyini bildiğimiz gibi onun da içini değil, sadece kabuğunu biliyoruz.
Arthur Schopenhauer

***Hekimlerin yaptığı en büyük hata, ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.
Eflâtun

Advertisement

***İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve ilahi bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa, o zaman sana diri denir. Yanmaz karanlıkta kalırsa, o zaman sen de ölmüş sayılırsın.
İbn-i Sina

***Ruhunu kaybeden dünyayı kazansa ne çıkar.
Victor Hugo

Ruh İle İlgili Sözler

***Kalbin gerçek, derin barışı ve tüm ruhun huzuru sadece yalnızlıkta bulunur.
Arthur Schopenhauer

Advertisement

***Basit bir ruh mutluluk ile övünür, felâketle de yere serilir.
Epicure

***Bir amaca bağlanmayan ruh yolunu kaybeder; çünkü her yerde olmak hiçbir yerde olmamaktır.
Montaigne

***Ruh sürekli kederden çok şiddetli ıstıraplara daha kolay karşı koyar.
J. J. Rousseau

***Yükselen her ruh dünyayı yükseltir.
Necip Fazıl

Advertisement

***Düşünce hürriyeti ruhun hayatıdır.
Voltaire

Ruh İle İlgili Sözler

***Ruh peşinde koşan birinin ruhu yoktur.
Friedrich Nietzsche

***Kötülük akılda yer etmiş, inatçı ve ancak mucize ile iyileşebilen bir ruh hastalığıdır.
Novalis

***Büyük ve yüksek şeyleri görebilmemiz için onlara göre bir ruhumuz olması gerekir; yoksa kendi çamurumuzu görürüz onlarda.
Montaigne

Advertisement

***Adalet evrenin ruhudur.
Ömer Hayyam

***Dünyada değerli olan tek şey, hareketli bir ruhtur.
Emerson

***Dünyada işlenmesi güç üç şey vardır: Elmas, çelik, insan ruhu.
Benjamin Franklin

***Düşünmek ruhun kendi kendine konuşmasıdır.
Platon

Ruh İle İlgili Sözler

Advertisement

***Bizi şartlardan çok, ruh yapımız mutlu kılar.
Voltaire

***Cemaat insan vücutlarının topluluğu değil, ruhların birlik içinde toplanmasıdır.
J. J. Rousseau

***Ruha manevi gıdalar ver. Olgun düşünüş, ince anlayış ve ruhi gıdalar sun da, gideceği yere güçlü, kuvvetli gitsin.
Hz. Mevlâna

***Ruhu öldürmek, cismi öldürmekten daha büyük bir cinayettir.
Gerbart Hauptmann

Advertisement

***Ruhani âlemin saadetini tatmadıkları için sefaletlerini saadet zannederler.
Hz. Mevlâna

***Düşman ruhunuzun kapanmayan yarasıdır.
Socrates

Ruh İle İlgili Sözler

***Artık elinde mitolojinin anahtarı var. Ruhun bütün kapılarını açmakta özgürsün.
Carl Gustav Jung

***Dünya nimetleri, insanları ruha ait zenginliklerden uzaklaştırır.
Cornelius Tacitus

Advertisement

***Büyük ruhlar ızdıraplarına sessizce katlanırlar.
Schiller

***Çizgiler yüreklerimizde değil, yalnız alınlarımızda belirir; çünkü insanın ruhu,  hiçbir zaman yaşlanmaz.
James Garfield

***Ancak, küçük ruhlar işlerin ağırlığı adı altında ezilir; onlardan sıyrılmayı, bir yerde durup yeniden başlamayı bilmezler.
Michel Montaigne

***Dostluk iki bedende yaşayan bir ruh, iki ruhta yaşayan bir bedendir.
Socrates

Advertisement

İman İle İlgili Güzel Sözler

***İman ruhun kuvvetidir.

***Bir milletin ruhu zaptolunmadıkça azim ve iradesi kırılmadıkça, ona hâkim olmaya imkân yoktur.
Yahya Kemal

***Ruhun güzelliği, bedenin güzelliği kadar kolaylıkla görülmez.
Aristo

***Ruhun sıhhati az günah işlemek, bedenin sıhhati az yemektir.
Zünnun-i Mısri

Advertisement

***Dedikodu basit ruhlu kişilerin eğlencesidir.

**Dostluğun doğasında ondan ne çıkarlar elde edeceğin değil, ruhların sevgi ile bağlanması vardır.
Marcus Cicero

***Asil ruh hareketlerin, haksızlığın ve ıstırabın üstündedir.
Jean Bruyere

***Aşk en tehlikeli ruh hastalığıdır.
Platon

Advertisement

***Aşk gözle değil, ruhla görülür.
William Shakespeare

***Bir baba çocuğuna burnunu, gözlerini hatta aklını miras bırakabilir ama ruhunu veremez. Ruh her insanda yenidir.
Hermann Hesse

***Bir arkadaşın üzüntüsünü herkes paylaşabilir ancak, başarılarına sevinmek çok yüksek bir ruh hasletini gerektirir.
Oscar Wilde

***Bir ulus tek bir insan ve tek bir ruh olabilmelidir. Bir ulus yarısı hür, yarısı tutsak olursa, yaşayamaz.
Victor Hugo

Advertisement

***En özgür ruh bile fiziksel gereksinimlerden kaçamaz.
Halil Cibran

***Erdem ruhun güzelliğidir.
Socrates

***Gerçeğin ruhu ve özgürlüğün ruhu, bunlar toplumun direkleridir.
Henrik Ibsen

***Gözyaşı ruh için yaz yağmurundan farksızdır.
Alfred Austin

***Hayal ruhun gizli kapısıdır. Çoğu kez kötü fikirler oradan girer.
Cenap Şahabettin

Advertisement

***Her ruh ikizini arar.
Bernard Shaw

***Her ruh yeniden düzenleme ihtiyacı duyan bir melodidir.
Stephane Mallarme

***Her sıkıntı bir isyan hazırlığıdır. Ruhta başlayan bu hazırlık vücudun hastalanması şeklinde organik bir isyana çevrilir.
Peyami Safa

***İki tür göz vardır; bedenin gözü ve ruhun gözü. Bedenin gözü kimi zaman unutabilir ama ruhun gözü her zaman anımsar.
Alexandre Dumas

Advertisement

***İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa aşkı o kadar derin bir şekilde duyar.

***Kanunlar, devletin ruhudur; ruhtan yoksun olan beden nasıl ölürse, devlet de yasalar uygulanmazsa yıkıma sürüklenir.
Demosthenes

***Kin hissi ancak, boş ruhları doldurur.

***Mutluluk hissi vücuda iyi gelir ama ruhun gücü acıyla gelişir.
Marcet Proust

Advertisement

***Olgunlaşmak kalbin daha hassas, kanın daha sıcak, zekânın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demektir.
Cemil Meriç

***Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok; ruhunuzu satmayın yeter.
Nelson Mandela

***Paranın öldürdüğü ruh, kılıcın öldürdüğü bedenden çoktur.
Walter Scott

***Ruhtaki yaraların şöyle bir özelliği vardır; gizlenirler ama kapanmazlar. Her zaman acı verirler. Her zaman dokunulduğunda kanamaya hazırdırlar. Her zaman yürekte canlı ve açık kalırlar.
Alexandre Dumas

***Ruhun büyüklüğü enginliğiyle değil, inançlarındaki kesinlik ve gerçeklikle ölçülür.
Epiktetos

Advertisement

***Ruhunda kulluk olan, tahta çıksa yine kuldur.
Marçuis Vauvenargues

***Rüya, rüya gören kişinin ruhsal bir eylemde bulunmasıdır.
Sigmund Freud


Leave A Reply