Ruhsat Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Ruhsat ne anlama gelir? Ruhsat kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. İzin, müsaade
“Resmî ruhsat tezkeresi dosyamda mevcuttur.” – N. F. Kısakürek

Advertisement

2. izin belgesi, ruhsatname
“Pazar ruhsatları tarifesi hakikaten ağırdır.” – N. Hikmet

Belli etkinliklerde bulunabilmek, kamu hizmet ve mallarından yararlanabilmek için kişilere, önceden belirlenmiş bazı şartlara uyma kaydıyla idarece verilen izin, ruhsat
Yer altındaki maden ve petrol arama işleri için verilen izin
Çalışma izni
“Bakanlığın istediği bazı teknik donanımı ikmal edemedikleri için çalışma ruhsatı alamıyorlarmış.” – O. Aysu
Ölünün gömülmesi için belediye veya hükûmet doktorundan alınan izin
Bir malın satılmasına ilişkin izin belgesi


Leave A Reply