Rum Suresi Hakkında Bilgi

0

Rum suresi Kuran-ı Kerim’in kaçıncı suresidir, kaç ayettir, meali nedir, nerede inmiştir, hakkında bilgi.

rum-suresiRum Suresi; Kuran-ı Kerim’in 30. sûresidir. 60 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Elif, lam, mim harfleriyle başlayan ilk ayetten sonra ikinci ayet “Rumlar yenildiler” biçiminde olduğu için bu adla bilinir. Rum sözcüğüyle Bizans’tan söz edilir. 613’te Bizans İmparatorluğu’nun Sasaniler karşısında aldıkları yenilgi, sûrenin başlangıcını oluşturur. Sûrenin devamında şöyle denir: “Yakın bir yerdeki bu yenilgiden sonra onlar galip geleceklerdir. Birkaç yıl içinde onların bu yenilgilerinden önce de sonra da buyruk Allah’a aittir. O gün müminler sevinirler. Allah dilediğine yardım eder. O güçlüdür, acıyandır. Bu Allah’ın verdiği sözdür. Allah verdiği sözden caymaz.” Sûrenin iniş nedeni, kitap sahibi olan Bizanslıların putperest olan Sasanilerce yenilgiye uğratılmasının Mekkeli inanmayanları sevindirmesidir. Putperestlerin bu galibiyeti, inanmayanlara Hz. Muhammed’e karşı bir din üstünlüğü sağlıyordu. Sûrenin devamında inanmayanların nasıl bir gaflet içinde oldukları, oysa inananların (Müslümanların) Allah katında nasıl ödüllendirileceğinden söz edilir.


Leave A Reply