Rus Japon Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

1
Advertisement

Rus Japon Savaşı ne zaman ve neden meydana geldi? Rus Japon Savaşının sonuçları, hakkında bilgi.

RUS-JAPON SAVAŞI

Rus Çarlığı ile Japon İmparatorluğu arasında XX. yüzyılın başında olan (1904-1905) büyük bir savaştır. Bu savaş sonunda Uzak Doğu tarihinde yeni bir gelişme oldu. O zamana kadar daha gelişmemiş bir devlet sayılan Japonya’nın Rusya’yı yenmesi çağın bir dönüm noktası sayıldı. Japonya, büyük devletler ^arasına katılarak yalnız Uzak Doğu’da değil, dünya konularında da söz sahibi oldu.

Savaş Neden Çıktı

Japonya, 1867’den sonra Batı kurallarını benimsiyerek, her yönde gelişmeye başlamıştı. Bu arada, Asya’dan, özellikle Çin’den, Rusya’dan gelecek tehlikeyi önlemek istiyordu. 1894-1895 yıllarında Çin’de giriştiği savaşı kazandı. Asya kıyısında bir sıçrama noktası olarak Port Arthur limanını da eline geçirdiyse de, sonradan, Batılılar’la Rusya’nın baskısı altında geri verdi. 1898’de Ruslar 25 yıl için Port Arthur’u kiraladılar. 1900’de Çin’ de patlak veren «Boxer» savaşı sırasında Batılılar, kendi azınlıklarını korumak üzere Çin’e asker gönderince Ruslar da Uzak Doğu’da donanmararını geliştirip yayılma siyasetine giriştiler. Bunun üzerine Japonlar 1902’de Ruslar’a karşı, İngiltere ile bir antlaşma yaptılar. 1903’te Japonya, Rusya’ya bir nota vererek, Çin’le Kore’nin toprak bütünlüğüne dokunulmamasını istedi. Rusya vakit kazanmak için geç cevap verdi. İngiltere, Afrika’da Boerler’le savaşıyordu. Bu arada Ruslar Mukden’i işgal ettiler. Tokyo bunu da protesto etti. Rusya gene, hazırlanmak için, cevap vermeyince, 9 şubat 1904’te Japonlar, Port Arthur’a baskın yaptılar, savaş başladı.

Rusya İmparatorluğu, geniş insan kaynaklarına rağmen, varlık gösteremedi. General Nogi komutasındaki Japonlar karadaki kanlı savaşlarda, Ruslar’ın Kuropatkin ordusunu yendiler, Mukden’i, Port Arthur’u aldılar.

Advertisement

Çoşima Deniz Savaşı

Denizdeki büyük savaşlar da, Japonya’ya üstünlük sağladı. İlk Port Arthur deniz savaşlarında Ruslar, 7 zırhlı, 7 kruvazör, 5 yardımcı kruvazör, 29 muhrip ve torpidobot kaybettiler. Bunun üzerine Baltık filosu da Uzak Doğu’ya gönderildi. Yalnız, Çoşima Deniz Savaşı Rusya’yı tam çökertti. Tarihin büyük deniz savaşlarından biri olan bu çarpışma Kore ile Japonya arasındaki Çoşima Boğazı’nda oldu. Amiral Rojestevenskiy komutasındaki Rus donanması 153 bin ton, Amiral Togo komutasındaki Japon donanması ise 203 bin ton kadardı. Top sayısı bakımından üstün olan Ruslar, ateşin tesiri bakımından Japonlar’dan geriydiler. 27 mayıs 1905’te başlayan savaş, Ruslar’ın tam yenilgisi ile sona erdi. Ruslar 5.000 ölü ve yaralı verdiler, 14 gemileri battı, 4 gemileri teslim oldu, 12 kadar gemi de başka limanlara kaçtı. Japonlar yalnız 117 ölü, 583 yaralı verdiler.

Rusya’nın yıpranması, Japonya’nın tehlikeli bir şekilde büyümesi üzerine, Batılılar telâşa kapıldılar. Amerika, Cumhurbaşkanı Theodore Roosevelt aracılık yaptı. 5 eylül 1905’te Rus-Japon Barış Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre, Japonlar, 1) Port Arthur limanı ile Sahalin’in güney bölgesini aldılar; 2) Japonya’ya Kore ile Mançurya üzerinde hak tanındı (Kore sonradan Japonya tarafından işgal edildi); 3) Mançurya, Ruslar tarafından boşaltılarak Çin’e verildi.


1 Yorum

  1. Babür Hüseyin ÖZBEK on

    Bu deniz savaşında bir muhribe kumanda eden ünlü “Kutup Araştırmacısı” Türk kökenli Amiral Kolçak’ın yaralandıktan sonra esir alınarak Nagazaki’ye götürülmesi ve bilahare Ruslara iadesi ayrıca incelenmelidir. İrkutsk’ta heykelinin dikilmesine rağmen hala DUMA’da iade-i itibar edilmemesi ise üzücüdür. 18.03.2018

Leave A Reply