Rusça Dili Tarihi ve Özellikleri

0

Rus dili olan Rusça’nın özellikleri nelerdir? Rusça nasıl bir dildir, tarihçesi, tarihi gelişimi nasıldır, hakkında bilgi

Rusça Dili Tarihi ve Özellikleri

Rusça, Hint-Avrupa (Hint-Ari) dil ailesinin Slav dilleri grubundan dil Rusya Federasyonu’nun ve Birleşmiş Milletler’in tanıdığı beş resmi dilden biridir. Olağanüstü güç dilbilgisi ve değişik alfabesine karşın, basit, doğrudan anlatımı ve her amaca yönelik yapmasıyla uluslararası önem taşır.

Advertisement

rusca

Rusça; Güney Slav grubunu oluşturan Bulgarca, Sırpça, Hırvatça ve Slovence gibi dillerin çözümlenmesinde uygun bir anahtar görevi yapar (Batı Slav grubundan Çek ve Polonya dilleri ise, Latinceden fazlaca etkilenerek özgünlüklerini yitirmişlerdir). Rus dilinin tarihsel yönden incelenmesinin güçlüğü, Volga Irmağı boylarınca konuşulan eski Bulgarcanın din ve edebiyat dili olarak 17. yüzyıla kadar süre gelmesinden kaynaklanır. Kilise Slavcası öğelerinin, çağdaş Rusçanın sesbilgisi ve yapımbiliminde etken olduğu gözlemlenir. Gerçekte kilise Slavcası, Rus Ortodoks Kilisesi’nin dili olagelmiştir. Bu yüzden Kilise Slavcasının tarihi birçok yönlerden Roma katolik Kilisesi’ndeki Latince etkinliğinin akışına benzer.

14. yüzyılda Moskova, Kiev’in yerine kültür merkezi oldu ve güney-kuzey ağızlarının bir bileşimi sayılan Moskova’nın yöresel dili, yazı dilini de etkiledi. 18. yüzyılda büyük bir bilimadamı, filolog ve şair Mikhail Lomonosov, edebiyat dilinin, Kilise Slavcasına kesin bağımlılığını kanıtladı. 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başlarında Niko-lai Karamzin ile Aleksandr Puşkin’in çabalarıyla Rus dilinin gerçek edebi normu gelişti.

Rusça, îvan Turgenev’in deyişiyle, ancak büyük bir ulusun dili olabilir. Yapısı yönünden Latince ve Yunancaya benzer. Rusça ve Kilise Slavcası aynı alfabeyi kullanır. 1708’de Çar Büyük Petro, Rus dili alfabesinin harflerini basitleştirdi. 1917 Devrimi’nden sonra Halk alfabesi daha da basitleştirildi. Önceleri 36 harfli alfabe, 1918′ den sonra 4 harf azaltılarak, 32 harfe indirildi.

Advertisement

Fiil çekimi, adlar, sıfat yönünden Batı dillerine göre oldukça değişkendir ve sıfatlarıyla zengin bir dildir. Eylem anlatımı ufukları da güçlüdür. Öte yandan Tatar dili; silah, giysi, takılarla ilgili sözcükleriyle; Polonya ve Fin dilleri de avam sözcükleriyle dile girmiştir. Ülkeyi Batıya açan Büyük Petro döneminde Almanca ve Hollanda dilinden sözcükler alındı. 18. yüzyıldan sonra da bol miktarda Fransızca ve İngilizce sözcük girdi.


Leave A Reply