Rusçuk Nerededir? Rusçuk Şehrinin Coğrafi Özellikleri ve Tarihi

0
Advertisement

Rusçuk hangi ülkededir? Rusçuk şehrinin coğrafi ve iklim özellikleri nelerdir? Rusçuk nerededir, tarihçesi, Bulgaristan Rusçuk hakkında bilgi.

Rusçuk - Bulgaristan

Rusçuk – Bulgaristan (Kaynak: wikipedia.org)

Rusçuk; Bulgarca Ruse. Bulgaristan’ın kuzeyinde kent, ırmak limanı, aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezidir. Tuna Irmağı’nın sağ kıyısında, Romanya’nın Giurgiu Kenti’nin tam karşısında, Sofya’nın 249 km kuzeydoğusunda yer alır. Bulgaristan’ın dördüncü büyük kenti, önemli bir ırmak limanı, ulaştırma (kara ve demiryolu, karaiçi suyolu taşımacılığı) ve endüstri (gemi yapımı, petrol, dokuma, sepileme, boya, besin), kültür (opera, tiyatro, senfoni orkestrası, sanat müzesi, tarım enstitüsü, vb) merkezidir. Kentte, Osmanlı döneminden kalma çok sayıda tarihsel eser vardır.

Rusçuk, 19. ve 20. yüzyıla ait Neo- Barok üsluptaki mimarisiyle bilinir ve birçok turisti kendine çeker. Genellikle Küçük Viyana olarak adlandırılır. Romanya ve Bulgaristan arasındaki Tuna bölgesinde paylaşılan tek köprü olan Ruse-Giurgiu Köprüsü, nehri bu konumdan geçiyor.

Rusçuk Tarihi

2. yüzyılda bir Roma kalesi olarak kuruldu, 7. yüzyılda, Asya’dan yapılan göçler sırasında yıkıldı. Daha sonra Bulgar Krallığı döneminde yeniden bayındır duruma getirildi. Yıldırım Bayezit döneminde Osmanlı topraklarına katıldı. 19. yüzyılın ikinci yarısında, Tuna Vilayeti’nin merkezi oldu. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda, Rusların eline geçti. Ayastefanos (1878) Antlaşması ve Berlin Kongresi sonucunda kurulan Özerk Bulgar Prensliği’ne bırakıldı. Sosyalist yönetime geçildikten sonra hızlı bir endüstrileşme sürecine girdi.

Rusçuk Şehri İklimi

Rusçuk’un iklimi nemli subtropikal ve karasal iklimin bir karışımıdır . Yazlar uzundur ve maksimum sıcaklıklar Mayıs’tan Ekim’e kadar 25°C’yi aşar. Kışlar, doğrudan kuzeyden giren rüzgarlar nedeniyle soğuktur. Ortalama sıcaklık 14 °C civarındadır, ancak ortalama 1-2 °C ile kış ve ortalama 25 °C ile yaz arasında önemli bir fark vardır.

Coğrafi Özellikleri

Rusçuk Tuna Nehri’nin sağ kıyısında yer almaktadır . Ortalama yükseklik, ortalama deniz seviyesinden 45,5 m yüksektir. Kentsel alan, nehir boyunca yaklaşık 11 km’lik bir elipstir. Şehir, Matey adasından ( Матей ) Rusenski Lom’un batısında ve doğuda Srabcheto ( Сръбчето ) dağından uzanır. 20. yüzyılda, şehrin batı tarafı, Rusenski Lom deltasını batıya kaydırırken, aynı şekilde kumu önemli ölçüde kuzeye kaydırdığı için önemli ölçüde değiştirildi. Sarabair Dağı ( саръбаир ) şehrin güneyindedir ve 159 m yüksekliğindedir. Rousse’un Televizyon Kulesibu tepenin üzerine, eski bir Türk kalesi olan Leventtabia’nın kalıntıları üzerine inşa edilmiştir.

Advertisement

Leave A Reply