Rusçuk Nerededir? Rusçuk Tarihi

0

Rusçuk hangi ülkededir? Rusçuk ilinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Bulgaristan Rusçuk hakkında bilgi.

Rusçuk Rusçuk; Bulgarca Ruse. Bulgaristan’ın kuzeyinde kent, ırmak limanı, aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezidir. Tuna Irmağı’nın sağ kıyısında, Romanya’nın Giurgiu Kenti’nin tam karşısında, Sofya’nın 249 km kuzeydoğusunda yer alır. Bulgaristan’ın dördüncü büyük kenti, önemli bir ırmak limanı, ulaştırma (kara ve demiryolu, karaiçi suyolu taşımacılığı) ve endüstri (gemi yapımı, petrol, dokuma, sepileme, boya, besin), kültür (opera, tiyatro, senfoni orkestrası, sanat müzesi, tarım enstitüsü, vb) merkezidir. Kentte, Osmanlı döneminden kalma çok sayıda tarihsel eser vardır.

Advertisement

Tarih: 2. yüzyılda bir Roma kalesi olarak kuruldu, 7. yüzyılda, Asya’dan yapılan göçler sırasında yıkıldı. Daha sonra Bulgar Krallığı döneminde yeniden bayındır duruma getirildi. Yıldırım Bayezit döneminde Osmanlı topraklarına katıldı. 19. yüzyılın ikinci yarısında, Tuna Vilayeti’nin merkezi oldu. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda, Rusların eline geçti. Ayastefanos (1878) Antlaşması ve Berlin Kongresi sonucunda kurulan Özerk Bulgar Prensliği’ne bırakıldı. Sosyalist yönetime geçildikten sonra hızlı bir endüstrileşme sürecine girdi.


Leave A Reply