Rusya İle İlgili Bilgiler

0

Rusya’nın coğrafi konumu, fiziki özellikleri, iklimi, ekonomisi, yaşam koşulları, genel özellikleri hakkında maddeler halinde bilgiler

Rusya Federasyonu

✓ Rusya yüzölçüm bakımından Dünya’nın en geniş ülkesidir. Farklı iklim tiplerine sahiptir. Baltık Denizi’nden, Büyük Okyanus’a kadar uzanır. Kuzeyi ve Sibirya bölgesi oldukça soğuktur ve bu nedenle nüfuslanmamıştır.

Advertisement

✓ Rusya doğal kaynaklar bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisidir. Ülke; petrol, doğal gaz ve kömür gibi enerji kaynakları, boksit, bor, altın, elmas, platin, fosfat, krom gibi madenler bakımından da çok zengindir.

✓ 763 milyon hektarı aşan orman alanı ile orman alanı genişliği bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir.

✓ Nükleer ve hidroelektrik enerji üretiminde dünyada beşinci sıradadır.

✓ Rusya ekonomisinin temelini petrol ve doğal gaz oluşturmaktadır. Rezervlerinin tahmini toplamı 48 trilyon m3’tür. Yıllık doğal gaz üretimi 600 milyar m3’tür. Üretiminin yaklaşık 1/3’ini Almanya, İtalya, Fransa, Finlandiya ve Türkiye’ye ihraç etmektedir. Rusya’nın ihraç ettiği gaz bölgesel ve uluslararası sorunlara yol açmaktadır. Özellikle Ukrayna ve Beyaz Rusya’nın Rusya’ya olan borçları nedeni ile doğal gazın Avrupa’ya taşınmasında sorunlar yaşanmaktadır.

Advertisement

✓ Rusya dünyadaki petrol üretiminin yaklaşık % 10’unu gerçekleştirmektedir. 140 milyar ton olan dünya rezervleri içinde Rusya’nın payı yaklaşık 6,5 milyar tondur. 2004 yılında Rusya’da üretilen 460 milyon ton ham petrolün 277 milyon tonu ihraç edilmiştir. Suudi Arabistan’dan sonra dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı olup ihracatının büyük kısmını Bal-tık Denizi ve Karadeniz’deki terminaller aracılığıyla yapmaktadır.

✓ İhracatının büyük kısmını petrol ve doğal gaz oluşturduğu için, uluslararası piyasalardaki petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanma ülke ekonomisini etkilemektedir. Önemli endüstri bölgeleri Ural dağları çevresi ve Moskova yakınlarındadır.

İLGİLİ RESİMLER


Leave A Reply