Rüyalar Renkli Midir Siyah Beyaz Mıdır? Rengi Anlamı Etkisi ve Semboller

0
Advertisement

Rüyalar renkli midir yoksa sadece siyah beyaz rüya mı görürüz? Rüyalar renkleri nasıl kullanır, renklerin rüyalardaki etkisi, semboller.

Renkli rüyalarla siyah-beyaz rüyalar

İnsanlar renkli rüyalar görebildiği gibi siyah-beyaz rüyalar da görebilir. Araştırmalar, kadınların erkeklere oranla daha renkli geceler geçirdiğini ortaya koymuştur. Yani kadınlar siyah-beyazdan çok renkli rüyalar görmeye yatkındır…

Renkler rüyalarda çeşitli yollarla ortaya çıkabilir; bunlardan biri kısmi veya bütünüyle tek bir rengin hakim olduğu görüntüler, renkli şekiller veya alanlardır (sarı bir meydan, mavi bir arka plan.) Bir diğeri de tüm görüntünün kendi doğal renklerinde bulunmasıdır (yeşil otlar, mavi gökyüzü, kahverengi, yeşil ağaçlar vs.) Çoğu insan rüyalarını anlatırken renklerden bahsetmez, sanki her şey siyah ve beyazmış gibidir. Bazen renklerin önemleri rüyada sadece yer işgal etmesinden daha fazladır. Siyah, beyaz, gri görüntüler fazla önem taşımazlar. Ama örneğin bir cismin siyah olması oldukça belirgin görüldüyse bu noktada rengin önemi vardır. Bu cisme siyahlık anlamını eklemek ona farklı anlamlar da katar. Renkler rüyalarda gördüğünüz cisimler kadar önemli sembollerdir. Renkler görülen bir cismin veya bir rüya bölümünün duygusal kısmını ifade eder. Bir sembol olarak ise görüntünün anlamını tamamlar. Renklerle karışmış bir görüntü daha büyük bir duygusal önemi yansıtır. Kırmızı bir şapka renksiz bir şapkadan daha büyük bir enerji taşır. Zihnimizin gördüğümüz cisme yerleştirdiği renk en az cismin kendisi kadar önemlidir.

Renkler uyanıkken gördüğünüz bir cisimden kalan etkiyle de belirebilir. Fakat genelde duygularımızın ve sinir sistemimizin bir ifadesi olarak rüyada yer alırlar. Renklerle olan ilişkimiz zihnimizin gelişip değişmesinin bir parçasıdır. Eğer biz renklerin üzerimizdeki etkisini daha iyi kavrayabilirsek bize ne ‘ifade ettiğini’ daha da iyi anlayabiliriz. Rüyalardaki renkler, maalesef üzerinde fazla çalışılmış bir konu değil. Bu konuda yazılmış birçok kitap bulabilirsiniz ama bilimsel bir çalışmayla oluşturulmuş olanların sayısı çok azdır. Renkler üzerine yazılmış bazı kitaplar daha çok renklerle iyileşme ve aura renkleri hakkındaki konulara yer verir.

Advertisement

Rüyalar Renkleri Nasıl Kullanır?

Rüya yorumlanmasının genel karakteristiği iki veya daha fazla görüntü parçasının bir form oluşturarak birleştirilmesidir. Bu durum yoğuşturma olarak adlandırılır. Araştırmalar renklerin, bütün bir rüyanın anlamı oluşturulurken, diğer semboller, parçalar gibi bir önem taşıdığını göstermiştir. Tek rengin hakim olduğu bir görüntü, hem renk, hem de cisim olarak iki sembolün birleştiği bir parça olarak algılanabilir yani renk ve görüntü olarak…Rengin ve cisimlerin yoğuşturulması konusundaki araştırmalar bu yoğuşmanın çeşitli yollarla ortaya çıktığını göstermiştir.

1. Renkler görüntüyü kuvvetlendirir.
2. Renk bazen cismi rüyayla bütünleşmek üzere tamamlar.
3. Renk bazen görüntüyü değiştirebilir.
4. Renk, tek başına da anlam ifade eder.

1-Renkler Görüntüyü Kuvvetlendirir;

Genellikle cisim ve renk birbirini bütünler. Aynı durumu ve duygulan yansıtır. Rüyanın analizinde rengin anlamı, durumları ve duygulan anlamanıza yardımcı olur.

2-Renk Bazen Cismi, Rüyayla Bütünleşmek Üzere Tamamlar;

Bazen renk ve cisim birbirini tamamlar. Ve tam bir mesaj vermesi için beraber yorumlanmalıdır. Cisim içte tutulan bir kararı ve duyguyu yansıtırken renk de bunun nedenini yansıtabilir. Veya bunun tersi olabilir.

3-Renk Bazen Görüntüyü Değiştirebilir;

Cismin rengi sıklıkla kendisinin anlamıyla farklı bir anlam simgeler. Ama daha çok, değiştirici bir etken olur. Bu renkler duyguların zıtlaşmasını ortaya koyar.

4-Renk Tek Başına da Anlam İfade Eder;

Bazen rüyadaki renkler dışarıdan çok küçük bir desteğin gelmesiyle sadece kendi özel anlamlarını taşırlar. Bu genelde renk tek başına görüldüğünde, açıklanamaz bir geometrik şekilde görüldüğünde veya kırmızı, san, mavi ve yeşil ana gruplarından biri olduğunda ortaya çıkar. Renk, genelde bu rüyayı ortaya çıkaran durum ve duygularla ilişkili olarak ortaya çıkar.

Advertisement

Rüya Sembolleri

Tüm rüyalar sağlık ve hastalık, sevgi ve nefret, başarı ve başarısızlık ile ifade edilir. Hastalık, nefret ve başarısızlık aileye ve şecereye aittir ve genellikle bu yolla güçlerini birleştirirler. Ancak kötü bir sembol her zaman kötü bir ruhun habercisidir. Eğer rüyadaki sembol zenginliği ve serveti ifade ediyorsa bu, gerçek hayatta 5 kuruş da olabilir çok büyük bir iş sonucu kazanılan büyük bir meblağ da olabilir. Aynı şey gerçek olarak algıladığımız hayatta da mevcuttur. Bir kişi vagonun sesini duyabilir. Tekerleklerin takırtısından, vagonun çamaşır, bakkaliye veya kurugıda ile yüklü olup olmadığını anlayamaz. Ancak büyüklüğüne, parlaklığına ya da sertliğine karar verebilir. Rüya sembolleri de böyledir. Tüm anlamı çıkaramasak da onlara iyi veya kötü anlamlar yükleyebiliriz. Bir düşmanın zayıf saldırısı rüyada köpekbalığı ile veya yılanla haber verilebilir. Uyuyan zihin sadece seslere ve ışığa duyarlılık göstermez, saatler ve günler uyanık zihnin ötesinde görülür.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply