Rüyaların Özellikleri

0

Rüya nedir? Rüyaların özellikleri nelerdir? Herkes rüya görür mü? Rüya çeşitleri, rüyalar hakkında bilgi.

Advertisement

Rüyaların Özellikleri

Hayatımızın üçte birini uykuda geçiriyoruz. Bu da 60 senelik bir ömrün 20 senesinin uykuda geçirilmesi anlamına geliyor. Uyku, gündelik hayatın getirdikleri nedeniyle yorgun düşen insan bedeninin gerçek dinlenme zamanı. Uyku esnasında beynimizin çalışmayı sürdürürken ürettiği rüyaların gizemine uzmanlar çeşitli yorumlar getiriyor. Ancak yanıtlar henüz netleşebilmiş değil.

Rüya nedir sorusunun yanıtı henüz tam olarak verilebilmiş değil. Rüyalar, eski çağlardan beri insanların ilgi alanlarından biri olageldi. İnsanoğlu, ilk çağlardan beri rüyasında gördükleri ile bugünü ve geleneği yorumlama, gelecekten haber alma merakından hiç vazgeçmedi ve rüyaların gizemini böylelikle anlamlandırmayı yeğledi. İlkel toplumlar, rüyalara çok daha derin anlamlar yüklediler. Rüyalar, tanrılar tarafından verilen armağan ya da cezalar olarak kabul edildi. Rüyanın gizemini çözmek de kahinlere bırakıldı. Rüyaların ilk kez kimlerce yorumlandığı bilinmiyor. Ancak Babil kahinlerinin bu konudaki ustalıklarının dillere destan olduğu bilinen bir gerçek. Eski Mısırlılar, Yunanlılar ve Araplar rüya yorumlarıyla ilgili kitaplar yazdılar. Ardından tıp dünyası da tüm bu gelişmelere gözlerini ve kulaklarını kapalı tutamayarak rüyaların gizemli dünyasına dalıverdi.

Hemen herkesin bir şekilde isminden haberdar olduğu ünlü psikanalist Sigmund Freud, rüyalarımızın bilinçaltına gizlenen istek, korku, yaşanmış olaylardan oluştuğunu ve bizi yönlendiren itici gücün bilinçaltımız olduğunu ileri süren tezini ortaya attığında bilim ve tıp dünyasında yer yerinden oynamıştı. Freud’a göre bilincin gizlediği, tamamen sakladığı bu tür duygu, istek ve olaylar ortaya çıkabilmek için yol arar.

Advertisement

Bunlardan bazıları da rüyalar halinde kendilerini gösterir. Freud’un ekolünü devam ettiren psikanalistler de rüyalara büyük değer verir ve bilinçaltımızın kilidini açacak anahtar olarak rüyaları görür. Onlar, rüyaları bilimsel şekilde açıklayarak hastaların bilinçaltını kavramaya, derinliklerde gizlenen duygulan, sorunları ortaya çıkarıp, tedavi etmeye çalışırlar. Ancak Freudyen olsun olmasın rüyalar tüm psikanalistlerin hastalarını çözümleme yollarından biri olmayı sürdürüyor.

Siyah-Beyaz mı, Renkli mi?

insanlar renkli rüya görebildiği gibi siyah-beyaz da rüya görürler. Yapılan araştırmalar sonucu kadınların erkeklere oranla daha renkli rüyalar gördükleri ortaya çıkmıştır. Yani kadınlar siyah beyazdan daha yoğun olarak renkli rüyalar görüyor.

Herkes Rüya Görür Mü?

Herkes rüya görür mü sorusunun yanıtı, görür olacaktır. İnsanlar, uykuya daldıktan sonra rüya görürler. Bazılarının “ben hiç rüya görmem” dediklerini duymuşsunuzdur. Oysa bu doğru olamaz. Onlar da rüya görür ancak uyandıklarında rüyalarını hatırlamazlar.

Advertisement

Rüyalarını hatırlayamayan insanlar rüya görmediklerini düşünürler. Günümüzde yapılan araştırmalar, rüyaların vücudu rahatlattığını, stres ve sıkıntının giderilmesine yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Sık rüya görenlerin daha rahat ve huzurlu olduğu da henüz kesin olarak ispatlanmamış hipotezler arasında.


Leave A Reply