Rüzgar İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – Rüzgar Hakkında Deyim

0
Advertisement

İçinde Rüzgar, yel kelimesi geçen deyimler nelerdir? Bu deyimlerin açıklamaları ve anlamları. Rüzgar hakkında deyimler ve anlamları.

Rüzgar Deyimler

Rüzgar İle İlgili Deyimler ve Anlamları

*** rüzgâr almak
yel esen bir yerde bulunmak: Bu ev çok rüzgâr alıyor.

*** rüzgâr ekip fırtına biçmek
yaptığı bir kötülüğün çok daha kötüsü ile karşılaşmak.

*** rüzgâr gelecek delikleri tıkamak
istenmeyen bir durum veya gelişmeye karşı her türlü önlemi almak.

Advertisement

*** rüzgâr gibi
çabucak: “rüzgâr gibi geçip giden gençliğimin tanıkları / Şu yıpranmış fotoğraflar, soluk renkli, siyah beyaz” -M. Çınarlı.

*** rüzgâr tutmamak
rüzgâra açık ve kapalı bulunmak: “rüzgâr tutmayan yerlerinde dadılar, çocuklar ve ihtiyarlar güneşlenirler.” -B. Felek.

*** rüzgârdan nem kapmak
en küçük bir şeyden alınmak, çok alıngan olmak.

*** başında kavak yeli esmek
1) genç sorumluluk duygusundan uzak, zevk, eğlence peşinde koşmak: “Kocası yaşlı diye genç bir kadının başında kavak yelleri estiğine hükmetmek lazım gelmez.” -R. H. Karay. 2) gerçekleşmeyecek şeyler düşünerek vakit geçirmek.

Advertisement

*** burnunun yeli harman savurmak
1) büyüklenmek, kibirlenmek; 2) çok öfkelenmek.

*** burnunun yeli kırılmak
öfkesi yok olmak: “Vazgeçin, dedi Nuh, kızlara yazık… Niye yazık olsun? Burnunun yeli kırılır, cart curt edemez millete!” -O. Kemal.

*** yel gibi
çok hızlı bir biçimde, çabucak, hızla.

*** yel vermek
rüzgârı veya havayı herhangi bir şeyin üzerine yöneltmek.

Advertisement

*** yel yeperek yelken kürek
aceleyle, telaşla: “Kızım çıldırdın mı? Böyle yel yeperek yelken kürek, sağını solunu görmeden nereye gidiyorsun?” -H. R. Gürpınar.

*** yele vermek
savurmak, boşuna harcamak.

*** yerinde yeller esmek
artık bulunmamak, yok olmak: “Ne var ki kapıyı tekrar açtığında, çöp poşetinin yerinde yeller estiğini gördü.” -E. Şafak.

Advertisement

Leave A Reply