“Rüzgarın Önüne Düşmeyen Yorulur” Atasözünün Anlamı

9

Rüzgarın Önüne Düşmeyen Yorulur atasözünün açıklaması. Rüzgarın Önüne Düşmeyen Yorulur anlamı, hakkında bilgi, anafikir.

Rüzgarın Önüne Düşmeyen Yorulur:

Advertisement

ANAFİKİR : Toplumun gidişine uyan kişi rahat eder, uymayan zorluklarla karşılaşır.

Toplumda huzurlu olmanın temel şartı, toplum ile uyum içinde olmaktır. Toplumun koyduğu kurallara karşı koymayan, toplumun istediği şekilde davranan kişinin rahat bir yaşam sürmemesi düşünülemez. Bu, toplum varlığının sürmesi için bir zorluluktur. Ancak toplumun kurallarının değişen zamana göre değişmesi gerekir. Toplumun fertleri de alışkın oldukları kurallardan kolay kolay ayrılmak, yeni kuralları kabullenmek istemezler. Bu yüzden toplumun kurallarını değiştirmeye kalkan kişiler hiç hoş karşılamazlar. Öylelerini etkisiz kılmak için gerekeni yapmaktan kaçınmazlar. Fakat, gerçekten toplumun daha iyi olması için kurallarını değiştirmeye kalkanlar, bu anlayıştan korkup geri durmamalıdırlar. Çünkü öylelerinin büyük çabası olmasaydı, hiçbir toplumda yenilikler olmayacaktı.


9 yorum

Leave A Reply