S Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları, Eş Anlamlılar Sözlüğü

0

S harfi, Türkçede bulunan S harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. S Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

S Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Kaynak: pngegg.com

S Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • saadet: mutluluk,
 • sabık: geçen, eski, önceki,
 • sabıka: suç.
 • sabır: tahammül, dayanık, katlanma,
 • sabit: durağan,
 • sabotaj: baltalama,
 • saçma: yersiz, boş.
 • sada: ses.
 • sadaka: yardım,
 • sadakat: bağlılık, doğruluk,
 • sadakatli: sadık,
 • sade: yalın, gösterişsiz,
 • sadece: yalnız, ancak,
 • sadeleştirmek: yalınlaştırmak.
 • sadık: bağlı, doğru,
 • sadme: çarpışma,
 • saf: 1. arı. 2. sıra, dizi. 3. budala.
 • saffet: arılık, temizlik,
 • safha: evre.
 • safi: katıksız, net, sadece,
 • sağ: 1. esen. 2. katıksız. 3. canlı.
 • sağduyu: aklıselim,
 • sağgörü: basiret,
 • sağlam: 1. dayanıklı. 2. eksiksiz, kusursuz. 3. güvenilir.
 • sağlama: tedarik, temin,
 • sağlık: sıhhat, afiyet,
 • sağlık bilgisi: 1. hıfzı sıhha. 2. hijyen,
 • sağlıklı: sıhhatli,
 • sagu: ağıt.
 • saha: alan.
 • sahi: gerçek,
 • sahici: gerçek,
 • sahife: sayfa,
 • sahil: kıyı.
 • sahip: 1. koruyucu . 2. iye.
 • sahra: 1. kır. 2. çöl.
 • sahte: 1. düzme, düzmece. 2.yapmacık,
 • sahtekâr: hileci, düzenci,
 • sair: başka,
 • saka: sucu.
 • sakar: dikkatsiz,
 • sakat: bozuk, kusurlu, aksak.
 • sakınca: mahzur,
 • sakıncalı: mahzurlu,
 • sakınmak: korkmak, çekinmek.
 • sakınmaz: gözüpek, pervasız, cesur, yürekli,
 • sakil: çirkin,
 • sakin: durgun, sessiz, sakinleşmek: yatışmak,
 • sakit: susmuş, sessiz,
 • saklamak: muhafaza etmek, örtbas etmek, gizlemek, saklı tutmak,
 • saklı: 1. gizli. 2. mahfuz,
 • salacak: teneşir,
 • salâh: düzelme, iyileşme, iyilik,
 • salâhiyet: yetki,
 • salak: aptal,
 • salatalık: hıyar,
 • saldırgan: mütecaviz,
 • saldırı: hücum, tecavüz,
 • saldırmak: hücum etmek, taarruz etmek, tecavüz etmek.
 • salgın: bulaşıcı, istilâ,
 • salık: haber, tavsiye,
 • salih: yarar, elverişli, iyi.
 • salim: esen, sağlam.
 • sallapati: düşüncesiz,
 • salmalık: otlak,
 • saloz: salak,
 • salpa: gevşek, sarkık,
 • salt: 1. tek, sırf. 2. yalnız,
 • saltanat: 1. sultanlık. 2. bolluk. 3. şatafatlılık.
 • saltık: mutlak,
 • samankapan: kehribar,
 • samimi: içten, samimiyet: içtenlik,
 • samimiyetle: içtenlikle,
 • samimiyetsiz: içtenliksiz.
 • san: ün, şöhret, unvan,
 • sanatçı: 1. artist. 2. sanatkâr. 3. usta.
 • sanatkâr: sanatçı,
 • sanayi: endüstri,
 • sandalye: 1. mevki. 2. makam. 3. koltuk,
 • sanı: zan.
 • sanık: zanlı,
 • sanırım: galiba,
 • sanmak: zannetmek,
 • sansür: sıkı denetim,
 • sapık: anormal,
 • sapıtmak: delileşmek, saçmalamak,
 • saplamak: batırmak.
 • saptamak: tespit etmek,
 • sarahat: açıklık, aydınlık,
 • sarf: 1. harcama. 2. dilbilgisi,
 • sarfiyat: harcamalar,
 • sarhoş: içkili,
 • sâri: bulaşıcı, geçici,
 • sarih: açık, belli,
 • sarkıntı: sataşmak,
 • sarmak: kaplamak, kuşatmak, kucaklamak,
 • sarmal: helezoni.
 • sarman: 1. iri, büyük. 2. sarı tüylü kedi.
 • sarmaşmak: sarılmak, kucaklaşmak,
 • sarp: 1. dik. 2. sert.
 • sarrafiye: sarraflık,
 • saten: atlas,
 • sathi: yüzeysel,
 • satıcı: bayi.
 • satıcılık: bayilik,
 • satıh: yüz, yüzey,
 • sav: iddia.
 • savacı: haberci, müjdeci,
 • savaş: harp, cenk.
 • savaşçı: muharip, cengâver.
 • savaşmak: harp etmek, muharebe etmek, uğraşmak,
 • savlamak: iddia etmek.
 • savmak: 1. uzaklaştırmak. 2.defetmek,
savruk: dağınık,
 • savsak: ihmalci,
 • savsaklamak: ihmal etmek,
 • savunma: müdafaa,
 • savunmak: 1. müdafaa etmek. 2. korunmak,
 • savurgan: müsrif,
 • savurganlık: müsriflik,
 • savurmak: 1. yaymak, saçmak. 2. israf etmek,
 • savuşmak: uzaklaşmak,
 • savuşturmak: geciktirmek,
 • sây: emek, iş.
 • saydam: şeffaf,
 • sayfiye: yazlık,
 • saygı: hürmet.
 • saygıdeğer: sayın, muhterem,
 • saygın: itibarlı, muteber,
 • saygınlık: itibar, prestij, kredi.
 • saygısız: hürmetsiz, laubali,
 • sayha: çığlık,
 • sayı: adet, numara, puan.
 • sayılamak: istatistik, numaralamak,
 • sayılı: önemli, belirli,
 • sayın: muhterem.
 • saymamazlık: saygısızlık,
 • sayman: muhasebeci, muhasip,
 • sayrı: hasta,
 • sazende: sazcı,
 • sebat: direnme,
 • sebep: neden,
 • sebze: zerzavat.
 • seccade: namazlık,
 • seciye: karakter,
 • seçkin: güzide,
 • seçmeli: muhayyer,
 • seda: ses.
 • sefa: 1. rahatlık. 2. eğlence,
 • sefalet: yoksulluk,
 • sefaret: elçilik,
 • sefer: 1. yolculuk. 2. defa. 3.savaş,
 • sefil: yoksul,
 • sefillik: yoksulluk,
 • sefir: elçi.
 • sehven: yanlışlıkla,
 • seki: set, taraça, teras,
 • sekreter: yazman,
 • sekte: 1. durma. 2. durgu,
 • sektör: kesim,
 • sel: taşkın su.
 • selâm: esenleme,
 • selâmet: esenlik.
 • selâmetlemek: uğurlamak,
 • sele: sepet.
 • selim: 1. dürüst. 2. doğru. 3.kusursuz,
 • sem: zehir,
 • sema: gökyüzü,
 • sembol: simge,
 • semen: semizlik,
 • semere: 1. meyve. 2. verim,
 • semih: cömert,
 • sempatik: cana yakın, sevimli.
 • semt: bölge,
 • sene: yıl.
 • senelik: yıllık,
 • sentaks: sözdizimi.
 • sentez: bileşim,
 • serap: yalgın,
 • serbaz: korkusuz,
 • serbest: özgür,
 • serdar: başkomutan,
 • serdengeçti: fedaî,
 • sergilemek: teşhir etmek,
 • sergüzeşt: serüven, macera,
 • serhat: sınır boyu.
 • seri: 1. hızlı. 2. dizi.
 • serili: yayılmış, serilmiş,
 • serilmek: uzanmak, yayılmak.
 • serin: az soğuk,
 • serinkanlı: soğukkanlı,
 • serinkanlılık: soğukkanlılık,
 • serkeşlik: kafa tutma,
 • sermaye: anamal, anapara,
 • serpilmek: gelişip büyümek,
 • sersemleşmek: aptallaşmak,
 • sert: 1. katı, dayanıklı. 2. zorlu. 3. haşin. 4. hoşgörüsüz,
 • sertifika: belge,
 • serüven: macera,
 • serüvenci: maceraperest,
 • servet: zenginlik,
 • servis: hizmet,
 • ses: selen, seda.
 • seslenme: hitap,
 • sesli uyumu: ünlü uyumu,
 • sessiz: ünsüz,
 • sesteş: eş sesli,
sevda: sevgi,
 • sevecen: şefkatli, müşfik,
 • sevecenlik: şefkat,
 • sevgi: aşk, sevda,
 • sevgili: aziz, canan, yâr.
 • sevi: aşk.
 • sevimli: şirin,
 • sevimsiz: antipatik,
 • sevinç: neşe.
 • seviye: düzey,
 • seviyesiz: düzeysiz, bayağı,
 • sevk: gönderme,
 • sevk ve idare etmek: yönetmek.
 • seyahat: gezi, yolculuk,
 • seyir: 1. yürüyüş. 2. bakma. 3. izleme,
 • seyirci: izleyici,
 • seyran: gezinme,
 • seyrek: aralıklı,
 • seyretmek: izlemek,
 • seyrüsefer: gidişgeliş.
 • seyyah: gezgin, turist, gezmen,
 • seyyar: gezici
 • sezdirmek: hissettirmek,
 • sezi: sezgi,
 • sezon: mevsim,
 • sıcakkanlı: sevimli, cana yakın.
 • sıcaklık: hararet,
 • sıfat-fiil: ortaç,
 • sığınmak: iltica etmek,
 • sıhhat: sağlık, esenlik,
 • sıhhi: sağlıksal,
 • sıhhi tesisat: su döşemi,
 • sıkı: 1. dar. 2. cimri.
 • sıkıcı: iç sıkan,
 • sıkılgan: utangaç,
 • sıkıntı: kasvet, meşakkat,
 • sıklet: 1. ağırlık, yük. 2. sıkıntı.
 • sıla: 1. yakınlarına kavuşma. 2.özlenilen yer.
 • sınamak: 1. tecrübe etmek. 2.muayene etmek,
 • sınav: imtihan,
 • sıngın: 1. korkmuş. 2. sinmiş. 3.çekingen. 4. üzgün,
 • sınır: hudut,
 • sınırlamak: belirlemek,
 • sır: giz.
 • sıra: derece, hiza.
 • sıradan: adi, alelâde.
 • sırf: 1. yalnız, ancak. 2. tamamiyle, büsbütün,
 • sırılsıklam: 1. iyice, adamakıllı. 2. çok ıslak,
 • sıska: kuru, cılız,
 • sıvı: mayi, likit, sıvışmak: kaçmak,
 • sızı: ağrı.
 • sızlanma: yakınma, şikâyet,
 • sicilli: sabıkalı,
 • siftinmek: oyalanmak,
 • sihir: büyü.
 • sihirbaz: büyücü,
 • silahşor: savaşçı,
 • silik: sönük, cansız, ruhsuz,
 • silsile: sıra, soy sop.
 • sim: gümüş,
 • sima: yüz, çehre,
 • simge: sembol, timsal,
 • simsar: komisyoncu,
 • simsiyah: kapkara,
 • sin: kabir, yaş.
 • sinagog: havra,
 • sindirim: hazım,
 • sine: göğüs,
 • singin: sıkılgan,
 • sinik: sinmiş, pusmuş,
 • sinirbilim: nevroloji,
 • sinirlenmek: kızmak,
 • sinirli: asabi, huysuz,
 • sinlik: kabristan,
 • sinyal: işaret,
 • sirayet: geçme, bulaşma,
 • sisli: sislenmiş, bulanık,
 • sismograf: depremyazar,
 • sistem: yöntem, dizge, öğreti,
 • sistemli: düzenli,
 • sittinsene: 1. altmış yıl. 2.yıllar yılı.
 • sivrilmek: yükselmek,
 • siyah: kara.
 • siyahi: zenci,
 • siyasal: politik, siyasi,
 • soğukkanlı: sakin, serinkanlı.
 • soğukluk: 1. dargınlık. 2.meşrubat,
 • sohbet: söyleşi,
 • soluk: 1. nefes. 2. solmuş,
 • solunum: teneffüs,
 • somurtmak: surat asmak,
 • sonbahar: güz.
 • sonrasız: ebedi,
 • sonsuz: ebedi,
 • sonsuza dek: ebediyen,
 • sonsuzluk: ebediyet,
 • sonuç: netice.
 • sonuçlandırma: neticelendirme,
 • sorumluluk: mesuliyet,
 • sorun: mesele,
 • soruşturma: tahkikat, anket,
sos: salça,
 • sosyal: toplumsal,
 • sosyalist: toplumcu,
 • sosyalizm: toplumculuk,
 • sosyete: topluluk,
 • sosyolog: toplumbilimci,
 • sosyoloji: toplumbilim,
 • soya çekim: kalıtım.
 • soydaş: hemcins,
 • soylu: asil.
 • soyluluk: asalet,
 • soysuz: cibiliyetsiz.
 • soyut: abstre, mücerret,
 • sömestr: yarıyıl,
 • sömürü: istismar,
 • sövgü: küfür,
 • söylence: efsane,
 • söylenti: rivayet, haber,
 • söyleşi: sohbet,
 • söylev: nutuk.
 • söz: 1. kelime. 2. lâf. 3.kelâm. 4. lâkırdı,
 • söz açmak: bahsetmek,
 • sözcük: kelime,
 • sözdizimi: sentaks,
 • sözgelişi: meselâ,
 • sözleşme: mukavele,
 • sözlük: lügat,
 • sportmen: sporcu,
 • step: bozkır,
 • stop: dur.
 • sual: soru.
 • suç: 1. kabahat. 2. cürüm,
 • suçlama: itham,
 • suçlu: kabahatli,
 • suçsuz: günahsız,
 • sudan: önemsiz, saçma.
 • su küre: hidrosfer.
 • sulh: barış.
 • sultanlık: padişahlık.
 • sumsuk: yumruk.
 • suni: yapay, yapma.
 • sunucu: takdimci.
 • sunuş: 1. sunmak işi. 2. ön
 • söz. surat: yüz.
 • suratsız: 1. somurtkan. 2.aksi. 3. çirkin,
 • suret: 1. görünüş. 2. kopye.
 • susma: sükût,
 • susmak: sükût etmek,
 • sübyan: çocuklar,
 • sühulet: kolaylık,
 • sühunet: sıcaklık,
 • sükûnet: durgunluk, dinginlik.
 • sülâle: soy sop.
 • sülf: kükürt.
 • sünepe: kılıksız, uyuşuk,
 • sürat: çabukluk, hız, hızlılık.
 • süre: müddet, zaman,
 • sürekli: devamlı,
 • sürgit: ilelebet,
 • sürmek: 1. sevk etmek. 2. uzatmak. 3. götürmek. 4. dökmek. 5. dokunmak. 6. yeşermek,
 • sürgün: 1. uzaklaştırma. 2.filiz. 3. ishal,
 • sürmek: devam etmek,
 • sürücü: şoför,
 • sürüm değeri: rayiç, süs: 1. şatafat. 2. ziynet,
 • süslenmiş: süslü, bezenmiş,
 • süslü: süslenmiş,
 • süt beyaz: bembeyaz, apak.
 • sütliman: 1. durgun, sakin. 2.gürültüsüz, olaysız,
 • sütun: kolon, direk,
 • süvari: atlı.
 • süzgeç: 1. filtre. 2. kevgir,
 • süzgün: 1. mahmur. 2. güçsüz. 3. zayıf.

Leave A Reply