S Harfiyle Başlayan Hayvanlar İsimleri Listesi Özellikler – S İle Hayvan

39
Advertisement

S harfiyle başlayan hayvanların isimleri, resimleri, özellikleri, hayvan türleri listesi. Baş harfi S olan hayvanların türleri nelerdir? Hakkında bilgi

S Harfiyle Başlayan Hayvanlar Nelerdir?

Özellikle isim şehir hayvan oyunu oynarken çok işinize yarayacağını düşündüğümüz S harfi ile başlayan değişik hayvan isimlerini, resimlerini ve haklarında bilgileri paylaşıyoruz. Hayvanlar hakkında daha detaylı bilgi için linklerden yararlanabilirsiniz.

saka

 Saka

Serçegillerden, güzel sesli bir kuştur. Başında, boynunda kırmızı tüyleri vardır. Sırtı kahverengi, karnı beyaz, kuyruğu siyahtır. 15 santim kadar büyüklüktedir. İsveç ve Norveç’in güneyinden Akdeniz’e kadar bütün Avrupa’da, Anadolu’ dan Afganistan’a kadar olan bölgede, Güney Akdeniz kıyıları kesiminde, Kanarya Adaları’nda yaşar. Güzel öttüğü için evlerde kafeslerde de beslenir. DEVAMI

salyangoz

Advertisement

Salyangoz

Sümüklüböcek (Latince Umax) karındanayaklılar sınıfının Akciğerli salyangozlar takımının, Çıplak sümüklüler familyasından karada yaşayan yumuşakçalar; salyangoz da denir. En iyi bilinen tür, 15-20 cm’e ulaşabilen dev gri sümüklüböcektir. DEVAMI

samur

Samur

Kuzey Moğol dağlarının bazı kısımları boyunca Çin ve Sibirya’da, samur adında küçük, çakal benzeri bir yaratık yaşar. Samur 33 ila 50 cm uzunluğa ulaşır ve yetişkinler 1 ila 2,5 kilo ağırlığındadır. Mustelid ailesine ait, su samuru, porsuk, gelincik, sansar, yaban gelinciği, vizon ve volverinlerin yanı sıra etçil hayvandır. DEVAMI

Balıkçı Sansar

Advertisement

Sansar

Elçiler takımının Sansargiller familyasında yer alan kediden biraz büyük boylu, etçil hayvanların ortak adıdır. Kuzey Amerika, Orta Avrupa ve Kuzeydoğu Asya’ya kadar uzanan geniş bir alanda yaşar. Bu bölgelerdeki ormanlarda bulunan ağaç kovuklarında yuva yaparlar. Karanlık bastıktan sonra geceleri avlanırlar. Genellikle kuş, her türlü yumurta ve küçük boylu memelilerle beslenirler. DEVAMI

Sardalya

Sardalya

Kemiklibalıklar takımının Hamsigiller familyasından ringaya benzeyen bir balık türüdür. Tüm ılık denizlerde yaşarsa da en çok Akdeniz’de görülür. Atlas Okyanusu’nun kuzey kesimlerinde yaşayan türleri de vardır. 18-25 cm arasında değişen boyuyla küçük bir balıktır. DEVAMI

sarig

Advertisement

Sarig

Keseli memelilerden bir hayvandır. Amerika’da yaşar, 40 kadar çeşidi vardır. Çoğu irice bir tavşan büyüklüğündedir. Külrengi tüyleri vardır. Sivri burnu ile hemen tanınır. Ayaklarında beşer parmak bulunur, arka ayaklarındakiler hayvanın dallar üzerine tutunup yürümesine elverişli biçimdedir. Uzun olan kuyruğunu da dallara sararak tutunabilir. DEVAMI
sazan

Sazan balığı

Kemiklibalıklar takımının Sazangiller familyasından bir tatlısu balığı, Avrupa ve Asya’daki tatlısularda yaşar. 50-100 cm kadar uzunluğundadır. Pulları üst kısımda koyu gri, kenarlarında bronz sarısı ve parlak, alt kısmında beyazımsı sarıdır. Kenarları koyu renkli büyük pulları vardır. DEVAMI

semender

Semender

Kuzeybatı Afrika, Güney-Orta Avrupa, Suriye ve Anadolu’da yaşar. Uzunluğu 20 cm, bazen 30 cm’yi bulur. Deri düz ve siyah, ya iki uzunlamasına sıra biçiminde ya da düzensiz olan sarı tonlardaki lekelerle kaplıdır. Alt bölümü siyahımsı gridir ve kirli yeşilimsi sarı lekelerle kaplıdır. Küt vücudu, geniş başı, kısa kuyruğu, kulak bölgesinde çok büyük bir bezi ve sırtta bez ile siğil sıraları vardır. Gölgeli ve nemli yerleri sever; Çoğunlukla gece canlanır ve avlanır. DEVAMI

Advertisement

serçe

Serçe

Hemen her yerde görülen, kül renginde küçük bir kuştur. 10 santim kadar uzunlukta, 20-25 gr. ağırlığındadır. Evlerin yakınlarında, sokaklarda, ormanlarda yaşar. Çok canlı, hareketli bir kuştur. İnsanların yakınlarına kadar korkmadan sokulur. Serçenin küçük bir başı, koni biçiminde kısa, kuvvetli bir gagası vardır, taneleri, böcekleri kolayca kırabilir.DEVAMI

sıçan

Sıçan

Geniş anlamda Sıçangiller familyasına giren tüm hayvanlara verilen addır. Ayrıca Rattus cinsinden kemirgenlere de aynı ad verilir. Dünyanın hemen her yerinde yaşar. En zararlı kemirgenlerin başında yer alır. Boyu 10-25 cm arasında değişir. Tüyleri esmerimsi koyu kahverengidir. DEVAMI

Advertisement

sıgır
Sığır

Sığır; etinden, sütünden, derisinden, gücünden faydalanılan evcil bir hayvandır. Gevişgetiren memelilerden olan sığırın dişisine «inek», yeni doğmuş erkek yavrusuna «buzağı», dişi yavrusuna «düve», bir yaşına basmış buzağıya «dana», burularak kısırlaştırılmış erkeğine «öküz», burulmuş danaya «tosun», iki buçuk yaşını geçmiş erkeğine de «boğa» denir. DEVAMI

sığırcık

Sığırcık kuşu

Ötücükuşlar takımının Sığırcıkgiller familyasından bir kuştur. Birçok alt türü ile Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya’da yaşar.Avrupa’da göçmen kuştur. Uzunluğu 22 cm. kadardır. Tüyleri siyahımsı, tunç yeşilidir. Kış mevsiminde beyaz tonlar egemendir. İlkbaharda limon sarısı, kışın siyahımsı bir gagası vardır. Yavruların tüyleri kahverengi, gırtlakları beyazdır. DEVAMI

Sırtlan

Advertisement

Sırtlan

Omurgalı hayvanlardan Memeliler sınıfının Etçiller takımının Kedimsiler üst familyasına giren bir hayvandır. Afrika’da yaşar. Bel kemiği arkaya doğru eğimli olduğu için omuzları arka ayaklarından daha yüksektir. Bu durum sırtlana kamburumsu bir görünüm verir. Yelesi sert ve kalındır. Kafası iri, kulakları büyük, çenesi keskin dişlidir. Bu dişlerle kemikleri ufalayabilir. Ayakları dörder parmaklıdır yeri kazanacak kadar güçlüdür. Postu seyrek kıllıdır. DEVAMI

sincap
Sincap

Kemiriciler takımının Sincapgiller familyasından bir memeli hayvandır. Avrupa, Kuzey Asya, Kanada’nın güneyinde ve ABD’nin doğusunda yaşar. Uzunluğu 22 cm, kuyruğu 20 cm kadardır. Kürkü yazın üstte kırmızı-kahverengi, altta beyaz; kışın gri-kahverengidir. Kulakları büyük ve tüylüdür. Çevik bir hayvandır, ağaçlar üzerinde yaşar. DEVAMI

Kara Sinek
Sinek

Sinekler çöplük, lâğım gibi yerlerde üreyip her yana yayılırlar. Sıcak havalarda çoğaldıklarından hem evleri doldurarak rahatsızlık verirler, hem de mikrop taşıdıklarından bazı salgın hastalıklara yol açarlar. Karasineğin vücudu diğer böceklerde de olduğu gibi üç kısımdan meydana gelmiştir: Baş, göğüs, karın. DEVAMI

sivrisinek
Sivrisinek

Çiftekanatlı böceklerden bir sinek çeşididir. Vücudu gibi kanatları, bacakları da uzun, ince olduğundan “sivrisinek” adı verilmiştir. Geceleri insanları sokarak hem rahatsız eder, hem de, bazı cinsleri sıtma mikrobu taşıyarak, soktuğu insanlara bu hastalığı aşılar. Bundan dolayı çok zararlı bir sinektir. DEVAMI

Advertisement

Siyam Kedisi
Siyam kedisi

Siyam kedisi, Güneydoğu Asya’da günümüzde Tayland olarak bilinen Siyam’da kutsal tapınaklarda beslenen ve buradan tüm dünyaya yayılan kedi ırkı. Tayland dilindeki adı Wichien Maat’tır. Siyam kedileri kulakları, patileri, arka ayakları ve kuyrukları renkli noktaları olan açık renkli bir kürke sahiptir.

Solucan Türleri ve Özellikleri

Solucan

Solucan; toprağın içinde yaşayan, ince uzun, yumuşak vücutlu bir hayvandır. Rengi kırmızımtırak kahverengidir. Ortasından ikiye kesilse de, her iki parça tek başına yaşamaya devam eder. Solucanın vücudu 100-200 kadar halkanın yan yana gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Başta ki, sondaki halkalar koni biçiminde incelip son bulurlar. Baş tarafta hayvanın ağzı, sonda da anusu bulunur. Ortaya yakın yerdeki birkaç halka, hele yumurtlama sırasında, şişer. Buraya «kemer» adı verilir. DEVAMI

Som Balığı
Som Balığı

Atlas Okyanusu ile Avrupa arasında kalan kıyılarda yaşar. Uzunluğu 50-120 cm arasındadır. 150 cm’yi bulanlara da rastlanmıştır. Ağırlığı 45 kg’a kadar çıkabilir. Gövdesi yanlardan basık bir mekiği andırır. Burnu uzun, ağzı büyük çok dişli yırtıcı ve çok çeviktir. Eti çok lezzetli olduğu için değerli bir av balığıdır. Eti ilkbaharda yağlandığı için daha lezzetlidir. Daha çok sürüler halinde yaşar. DEVAMI

Advertisement

su aygırı
Su aygırı

Çiftparmaklılar takımının, Hipopotamgiller familyasından bir hayvandır. 4 alt türü ile Sahra’nın güneyinde ve tüm Afrika’da göl ve ırmaklarda yaşar. Uzunlukları 4-5 m, kuyruk 50 cm, omuz yüksekliği 1.5 m, ağırlıkları 2.000-2.500 kg’dır. Filden sonra dört parmaklı hayvanlar içinde en büyüğüdür. Ağır gövdeli iri başlıdır. DEVAMI

sülük
Sülük

Tatlı sularda yaşayan, 5-6 santim boyunda ince uzun vücutlu bir hayvandır. Daha çok küçük akarsuların sığ yerlerinde bulunur. Hayvan suyun içinde dalgalanarak hareket eder. Vücudunun iki ucunda çekmenler bulunur. Sülük bunlarla istediği yere tutunur. DEVAMI

salyangoz
Sümüklü böcek

Sümüklüböcek (Latince Umax) karındanayaklılar sınıfının Akciğerli salyangozlar takımının, Çıplak sümüklüler familyasından karada yaşayan yumuşakçalar; salyangoz da denir. En iyi bilinen tür, 15-20 cm’e ulaşabilen dev gri sümüklüböcektir. DEVAMI

sünger
Sünger

Süngerler (Latince Porifera) çok-hücreli hayvanlardan Parazoa bölümünün bir filumu. Bitkilere yakın bir görünümleri vardır. Askon tip temel biçimleridir. Oskulum denilen bu ağzı açıklığı iç bölgeye uzanır. İç çeper kamçılı hücrelerle, dış bölüm ise plak hücre tabakasıyla kaplıdır. İç bölümden dışa çok sayıda ince gözenekler açılır. DEVAMI

Advertisement

39 yorum

  1. Kardeşim diyor ki :Neden hayvanları korumaliyiz . 🙂 🙂 Cevabini bilen yorum yazsin çünkü ben anlatainca anlamiyo. 🙂 🙂 🙂 🙂 LUTFEN !?!?!??!!?!!?!!@@@@@

  2. Hayvan Bitki Oyununda Hangi Hayvanı Yazcamı Bilmiyorum Bir Sürü Hayvan Var. Sizce Arkadaşlar Hangi Hayvanı Yassam? 😀 🙂 😀 🙂

Leave A Reply