Ş Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

Ş harfi, Türkçede bulunan Ş harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. Ş Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Ş Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

şabanlaşmak: aptallaşmak,

şad olmak: sevinmek,

şafak: tan.

şahadet: 1. tanıklık, şahitlik. 2. şehitlik,

Advertisement

şahadetname: diploma,

şahane: mükemmel, fevkalâde, harikulade,

şaheser: başyapıt,

şahıs: kişi.

Advertisement

şahika: doruk,

şahin: doğan,

şahit: tanık.

şahsen: 1. kendi. 2. bizzat.

Advertisement

şahsi: 1. özel. 2. kişisel.

şahsiyet: kişilik.

şair: ozan.

şairce: ozanca.

Advertisement

şaka: 1. lâtife. 2. espri. 3.muziplik,

şakacı: 1. nükteci. 2. hoşsohbet. 3. komik. 4. şaklaban, maskara.

Şakımak: 1. ötmek. 2. söylemek.

Şaki: haydut.

Advertisement

şakilik: haydutluk,

şaklaban: şakacı,

şakrak: şen, sevinçli, keyifli,

şakşakçı: yardakçı, alkışçı,

Advertisement

şamar: tokat,

şamata: gürültü,

şamil: kapsayan, kaplayan,

şanlı: ünlü, namlı, şöhretli,

Advertisement

şans: talih.

şantör: şarkıcı (erkek),

şantöz: şarkıcı (kadın),

şapkalık: vestiyer,

Advertisement

şappadak: apansız,

şapşal: aptal, budala,

şark: doğu.

şarkı: ezgi.

Advertisement

şarlamak: şarıldamak,

şart: koşul.

şartlanmak: koşullanmak,

şaşaa: 1. görkem. 2. gösteriş. 3. tantana. 4. parıltı,

Advertisement

şaşakalmak: çok şaşırmak,

şaşkın: şaşırmış,

şatafat: gösteriş, süs.

şavk: ışık.

Advertisement

şayan: yaraşır, değer.

şayet: eğer.

şayi: yaygın,

şayia: söylenti,

Advertisement

şeamet: uğursuzluk,

şebeke: ağ, örü.

şef: baş, önder,

şeffaf: saydam,

Advertisement

şeffaflık: saydamlık,

şehamet: yiğitlik,

şefik: sevecen,

şefkat: sevecenlik,

Advertisement

şevkatli: sevecen, müşfik,

şehir: kent.

şehitler: şüheda,

şekil: biçim,

Advertisement

şekilbilgisi: morfoloji,

şekva: şikâyet,

şelâle: çağlayan, çavlan.

şen: neşeli,

Advertisement

şenlik: festival,

şer: kötülük,

şerare: kıvılcım,

şeref: onur.

Advertisement

şereflendirmek: onurlandırmak,

şerefli: onurlu,

şetaret: sevinç, şenlik, neşe.

şevk: heves, istek,

Advertisement

şeytanlık: hile, kurnazlık,

şık: zarif, güzel.

şımarık: arsız,

şiddet: sertlik,

Advertisement

şifahen: sözle,

şifahi: sözlü, ağızdan,

şikâr: av.

şikâyet: yakınma, sızlanma,

Advertisement

şikâyetçi: sızlanan, yakınan,

şimal: kuzey.

şimendifer: 1. demiryolu. 2. tren.

şipşak: birden, hemencecik,

Advertisement

şirin: sevimli, tatlı,

şirket: ortaklık,

şişko: şişman,

şive: söyleyiş, ağız.

Advertisement

şiveli: nazlı,

şoför: sürücü,

şom: uğursuz,

şöhret: ün, şan, nam.

Advertisement

şölen: ziyafet,

şua: ışın.

şube: dal, kol.

şûra: meclis,

Advertisement

şuur: bilinç,

şüheda: şehitler,

şükran: minnettarlık, teşekkür,

şüphe: kuşku.

Advertisement

şüpheli: 1. kuşkulu. 2. kötülükçü.

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z


Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  şahsen, bizzat
  şaklaban, lağlağıcı
  şan, şöhret
  şarkşinas, müsteşrik
  şeffaf, berrak, saydam
  şelale, çağlayan
  şevkli, tutku
  şilte, döşekçe
  şirniyat, tatlı
  şölen, şenlik
  şükran, minnetdarlık

Leave A Reply