Sabarlar (Sabirler) Devletinin Özellikleri

0

Sibirler ya da diğer bilinen adı ile Sabarlar ile ilgili genel bilgilerin ve maddeler halinde özelliklerinin yer aldığı sayfamız.

SibirlerSabirler (Sabarlar)

Advertisement

• Önceleri Hun İmparatorluğu’na bağlı olarak Tanrı Dağları’nın doğusu ile İli nehri arasındaki bölgede yaşayan Sibirler; çeşitli boyların baskısı sonucu göç ederek Ural Dağları’nın güneyine ve Kuzey Kafkasya’ya yerleştiler.

• VI. Yüzyıl başlarında Doğu Avrupa’ya kadar inmişler ve bazı Bulgar kavimlerini kendilerine bağlamışlardır.

• İtil ve Don havzalarına yerleşen kalabalık bir Sibir topluluğu, Bizans ve Sasani İmparatorluklarıyla zaman zaman çatışma içine girmişlerdir.

• Avarlarla rekabet edemeyen Sibirler, 6. Yüzyıl ortalarından itibaren güçlerini yitirdiler.

Advertisement

• Sibirler, pek çok Türk boyunun batıya doğru ilerlemesine ve buralara yerleşmesine olanak sağladılar.

• Hazar Devleti’nin asıl topluluğunu Sibirler meydana getirmiştir.

• “Sibirya” adı, “Sibirler”den gelmektedir.


Leave A Reply