Sabır İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Sabır ile ilgili olan ayetler hangileridir? Sabır hakkındaki ayetler ve anlamları.

2/45,153,155-157,177 – Bakara
45- Sabırla, namazla (Allah’tan) yardım isteyin. Gerçi bu, ağır gelir ama (Allah’a saygıdan kalbi ürperenlere) huşû duyanlara ağır gelmez.

153- Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.

155- Andolsun ki, sizi korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme gibi şeylerle deneriz; sabredenleri müjdele.
156- O sabredenler, kendilerine bir bela geldiği zaman: “Biz Allah’ın kullarıyız ve O’na döneceğiz.” derler.
157- İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır.

177- Yüzlerinizi Doğu ve Batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik; Allah’a, ahiret gününe, meleklere, Kitab’a ve peygamberlere inanan; malını seve seve yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere ve kölelere veren; namazı kılan, zekatı veren, yaptığı antlaşmaları yerine getiren; sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerinkidir. İşte doğru olanlar onlardır, muttaki olanlar da onlardır.

3/15-17,200 – Al-i İmran
15- De ki: “Size o isteklerinizden daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah’a karşı gelmekten sakınanlara, Rablerinin katında altından ırmaklar akan ve orada temelli kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah’ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görücüdür.”
16- Onlar ki, “Ey Rabbimiz! Biz şüphesiz inandık, iman ettik, artık bizim suçlarımızı bağışla ve bizi ateş azabından koru!” derler.
17- (Yüce Allah’a bu şekilde yalvaranlar) sabredenler, doğru olanlar, gönülden ibadet edenler, (Allah yolunda) harcayanlar ve seherlerde günahlarının bağışlanması için af dileyenlerdir.

200- Ey iman edenler! Sabredin ve dayanıklı olma yarışında düşmanlarınızı geçin; düşmana karşı hazır vaziyette durun ve Allah’tan üstün saygı duyarak korkun ki, kurtuluşa erişesiniz.

16/126-128 Nahl
126- Eğer ceza vermek isterseniz size yapılanın aynıyla karşılık verin. Sabrederseniz andolsun ki bu, sabredenler için daha iyidir.
127- Sabret, senin sabrın ancak Allah’ın yardımı iledir. Onlara karşı üzülme. Kurdukları düzenlerden de endişe etme.
128- Allah, şüphesiz ki kötülükten sakınan ve güzel amel yapanlarla beraberdir.

20/130 Taha
130- Ey Muhammed Onların dediklerine sabret. Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini hamd ile teşbih et ki, Rabbinin rızasına eresin.

28/54,79,80

29/58,59

31/17

40/55

50/39

73/10

76/24

90/17

103/1-3


Leave A Reply