Sabır İle İlgili Hadisler

0

İslam dininde Hz. Muhammed’in söylediği rivayet edilen Sabır ile ilgili sözler, hadisler nelerdir? Sabır hakkında hadisler.

Elimde hayra sarfedilecek bir şey artakalsaydı onu sizden esirgemezdim. El açmaktan kaçınan kimseleri Allah el açmak utancından korur. Başkalarına muhtaç olmamak isteyenleri Allah hiç kimseye muhtaç etmez. Sabretmek için çaba harcayanlara Allah sabır verir. Hiç bir kimseye sabır kadar yararlı ve geniş çaplı bir nimet bağışlanmış değildir.
Mü’minin durumuna hayret doğrusu! Çünkü onun her .durumu kendisine yarar sağlar, bu hal yalnız mü’min için böyledir. Eğer sevindirici bir durumla karşılaşırsa şükreder, bu onun hesabına hayır olur. Eğer üzücü bir durumla karşılaşırsa sabreder, bu da onun hesabına hayır olur
Ulu Allah şöyle buyurur: Dünya halkı arasındaki sevgilisinin canını aldığım zaman, karşılığını benden bekleyerek sabreden mümin kulun mükâfatı, benim katımda ancak cennettir.
Ulu Allah buyuruyor ki: Kulumu iki gözünden yoksun ederek imtihan ettiğim zaman sabrettiği takdirde gözlerinin karşılığında kendisine cennet veririm.
Ayağına batan dikene varıncaya kadar müslümanın başına gelen sıkıntı, hastalık, keder, üzüntü, elem ve acı karşılığında Allah onun günahlarının bir kısmını affeder.
Allah kimin iyiliğini dilerse onu musibetle karşılaştırır.
Hiç biriniz başına gelen bir keder yüzünden ölümü dilemesin. Eğer böyle bir istekte bulunması kaçınılmaz hale gelirse şöyle desin: Allah’ım, yaşamak hakkımda hayırlı olduğu sürece beni yaşat, ölmek hakkımda daha hayırlı olunca da canımı al.
Allah bir kula iyilik dilerse cezasını öne alarak dünyada çektirir. Buna karşılık Allah bir kula kötülük dilerse günahları yüzünden ona dünyada ilişmez de tüm cezasını Kıyamet gününe bırakır. Mükâfatın büyüklüğü, belânın büyüklüğüne bağlıdır. Ulu Allah bir kavmi sevince onların başına belâ verir. Hoşnutlukla karşılayana Allah’ın hoşnutluğu, öfke ile karşılayana da Allah’ın gazabı vardır.
Kuvvetli kimse, karşısındakini yere seren kimse değildir. Asıl kuvvetli kimse öfkelenince kendini tutabilen kimsedir.
Kim gereğini yerine getirmeye gücü yetmesine rağmen öfkesini zaptederse Kıyamet günü Ulu Allah onu bütün insanlardan önce çağırır ve dilediği cennet hurisini seçmek üzere kendisini serbest bırakır.
Temizlik imanın yarısıdır. «Elhamdülillah» cümlesi mizanı doldurur. «Subhanellahi velhamdülillâhi» cümleleri göklerle yeryüzünün arasını doldurur. Namaz nurdur, sadaka (verenin mü’min olduğunu belirten) açık bir delildir, sabır ışıktır. Kur’an lehinde veya aleyhinde kesin delildir. Herkes sabahleyin işine çıkarak kendini satışa arzeder. Arkasından kimisi kendini azad ettirirken kimisi de helâke sürükler.»
Advertisement

Leave A Reply