Saç İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Saç Geçen

0
Advertisement

İçinde saç kelimesi geçen atasözleri ve deyimler nelerdir? Bu atasözü ve deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Saç hakkında atasözleri, deyimler.

Saç İle İlgili Atasözleri Deyimler

ATASÖZLERİ

 • ***karının saçlısı, tarlanın taşlısı
  kadının saçlı olanı ile tarlanın taşlı olanı makbuldür.
 • ***kel ölür, sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur
  bir kimse veya bir şey yok olduğunda değer kazanır.
 • ***saçın ak mı kara mı, önüne düşünce görürsün
  acele etme, sonucun ne olduğunu biraz sonra anlarsın.
 • ***tarlanın taşlısı, karının (kadının) saçlısı
  kadının saçlı olanı ile tarlanın taşlı olanı makbuldür.
 • ***tarlanın taşlısı, kızın saçlısı, öküzün (ineğin) başlısı
  kadının saçlı olanı ile tarlanın taşlı olanı makbuldür.

DEYİMLER

 • ***saç saça baş başa gelmek (dövüşmek)
  kadınlar, birbirlerini kıyasıya hırpalayacak biçimde kapışmak: Eğer bu patırtıdan, ikindi uykusu başına sıçrayan imam aşağı koşmasa iki kadın, avluda saç saça baş başa dövüşeceklerdi. -H. E. Adıvar.
 • ***saç saça baş başa
  kadınlar, birbirlerini kıyasıya hırpalayacak biçimde.
 • ***saçı başı ağarmak
  yaşlanmak.
 • ***saçı başı birbirine karışmak
  bakımsız olmak: Matmazelin saçı başı birbirine karışmıştı. -S. F. Abasıyanık.
 • ***saçı bitmedik (yetim)
  doğalı çok olmamış (yetim).
 • ***saçı kılmak (atmak)
  gelinin başından çiçek, şeker, arpa, para vb. saçmak.
 • ***saçı (saçları) değirmende ağartmamak
  deneyimli olmak: Bu saçları değirmende ağartmadık, siz birbirinize âşıksınız sanırım -O. Aysu.
 • ***saçı sakalı akar gibi
  üstü başı perişan bir durumda: Hani saçı sakalı akar gibi bir adam geliyor ya buraya, o işte. -N. Ataç.
 • ***saçı topuklarını dövmek
  saçı çok uzun olmak.
 • ***saçı uzun aklı kısa
  esk. kadınları aşağılamak için kullanılan bir söz: Ona oğluna olduğu kadar güvenmiyor. Kız çocuğu bu, ne kadar okusa da saçı uzun aklı kısa olur, der. -E. Bener.
 • ***saçına ak (kır) düşmek
  saçı ağarmaya başlamak, yaşlanmak: Benim bütün saçlarıma, senin sadece şakaklarına ak düşmüş. -R. H. Karay.
 • ***saçına başına bakmadan
  ilerlemiş yaşına yakışmayacak biçimde.
 • ***saçına kar yağmak
  saçı aklaşmaya başlamak.
 • ***saçını başını yolmak
  çok üzülmek, üzüntüsünden dövünmek: Tanrıça Hebe çaresiz kalmış, saçını başını yoluyordu. -S. F. Abasıyanık.
 • ***saçını süpürge etmek
  kadın özveri ile çalışıp hizmet etmek: Ah gençliğim, ah sana saçımı süpürge ettiğim gençliğim de diyecek değilim. -A. Ağaoğlu.
 • ***saçları iki türlü olmak
  yaşı ilerlemiş bulunmak.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply