Safeviler Hakkında Kısa Bilgi

0

Safeviler ile ilgili olarak kurdukları devletin özellikleri ve yıkılışı hakkında maddeler halinde bilgilerin yer aldığı yazımız.

Şeybaniler - Safeviler - Babürlüler - Kazak Hanlığı Haritası

Advertisement

Safeviler (1502 – 1736)

– XVI. Yüzyılın başlarında yeni bir Türk hanedanı olan Safeviler, İran’da iktidarı ele geçirdiler.

– Devlete güç verenler, başta Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerini kurmuş olanlar olmak üzere Anadolu’dan İran’a göçen Türkmenlerdi.

– En geniş zamanında İran, Horasan, Irak, Gürcistan, Azerbaycan, Dağıstan, Türkmenistan, Doğu Arabistan kıyıları ve Doğu Anadolu’nun bir kısmına sahip olmuştur.

Advertisement

– Kurucusu Şah Abbas zamanında, Osmanlı Devleti’nden sonra en güçlü devlet olmuştur.

– Safeviler, Osmanlıların yanı sıra Babürlüler ve Özbeklerle de mücadele etmişlerdir.

– Safevi Devleti’nin yıkılmasından sonra İran’da Avşarlar hanedanı hakimiyet kurdu. Hanedanın kurucusu Nadir Şah’tı.

Nadir şah, Kafkasya ve Türkistan’da büyük fetihler yaptı. Ölümünden sonra Avşârlar hanedanı uzun ömürlü olmadı.

– Avşarlardan sonra hâkimiyet Zendlerin eline geçti.

– Daha sonra İran’ı idare eden son Türk hanedanı olan Kaçarlar başa geçti.

Advertisement

– Kaçarlar zamanında İran’ın kuzeyi Rusya’nın, güneyi İngilizlerin sömürgeci politikalarına sahne oldu. Buna rağmen Kaçkar Hanedanı 1925’e kadar yönetimini sürdürdü.


Leave A Reply