Saff Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Saff Suresi nedir? Saff Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Saff suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Saff suresi

Saff Suresi Hakkında Bilgi

Saff Suresi; Kuran-ı Kerim’in 61. sûresidir, 14 ayetten oluşur. Medine’de inmiştir. Arapça saf sözcüğü “sıra, dizi” anlamını taşır. Sûrenin 4. ayetinde bu sözcük geçtiğinde sûre bu adla bilinir. 4. ayet şöyledir: “Kesindir ki Allah kendi yolunda saf bağlayıp sapasağlam bir yapı gibi durup vuruşanları sever”. Sûrenin 6. ayetinde de Hz. İsa, kendinden sonra Hz. Muhammed’in peygamber olarak geleceğini müjdeler. Ayet şöyledir: “Meryem oğlu İsa, ‘Ey İsrailoğulları; ben size Allah’ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı, benden sonra gelecek olan Ahmet adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim’ demişti…”. Ahmet ve Muhammed adları aynı kökten türemiştir ve “övgüye değer” anlamını taşır.

Saff Suresi’nde Allah’ın kudretinden, yapılamayacak işlerin söylenmemesi gereğinden, İsa ve Musa peygamberlerin devirlerinden, Allah’a inananların ve Allah yolunda canlarıyla mallarıyla cihad edenlerin günahlarının bağışlanacağından ve bunların cennete gideceklerinden bahsedilir.

Saff Suresi Anlamı

Rahmân Rahîm Allah ismiyle/ adına.

 • Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 • Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?
 • Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir.
 • Hiç şüphe yok ki Allah, kendi yolunda, duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.
 • Hani Mûsâ kavmine, “Ey kavmim! Allah’ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?” demişti. Onlar yoldan sapınca, Allah ta kalplerini (doğru yoldan) saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez.
 • Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim” demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık mucizeleri getirince, “Bu, apaçık bir sihirdir” dediler.
 • Kim, İslam’a davet olunduğu halde Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
 • Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.
 • O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da, dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir.
 • Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size?
 • Allah’a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.
 • (Bunu yapınız ki) Allah, günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır.
 • Seveceğiniz başka bir kazanç daha var: Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetih (Mekke’nin fethi). (Ey Muhammed!) Mü’minleri müjdele!
 • Ey iman edenler! Allah’ın yardımcıları olun.Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, “Allah’a giden yolda benim yardımcılarım kimdir?” demişti. Havariler de, “Biz Allah’ın yardımcılarıyız” demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları, düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.

Advertisement

Leave A Reply