Sağlığımızı Korumak İçin Neler Yapmalıyız?

0

En değerli varlığımız olan sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız? Sağlığımızın bozulmaması için yapılması gerekenlere genel bakış.

SağlıkVücudumuzun nasıl çalıştığını, bu arada çeşitli organların görevlerini nasıl yerine getirdiklerini, bu organlardan meydana gelen sistemlerin nasıl işlediğini ayrı ayrı konularda inceleyerek öğrendik. Bu pek meraklı bilgileri elbette ki boşuna öğrenmedik. Kimyadan fiziğe, aritmetikten geometriye, tarihten coğrafyaya kadar her bilginin bize yararı vardır: Bunlar, merak ettiklerimizi öğretmeye yaradığı gibi, daha bilgili, sonunda da daha iyi, daha mutlu yaşamamızı sağlar. Bilimden, teknikten anlamazsak birçok araçları, makineleri iyi kullanamayız; türlü tehlikelerle bile karşılaşırız. Tarih, coğrafya bilmezsek çevremizi, yurdumuzu, ulusumuzu, dünyayı tanıyamayız. Aritmetik, geometri bilmezsek günlük hayatımızda karşımıza çıkan birçok sorunları çözemeyiz.

Advertisement

İşte, bunun gibi, vücudumuzla ilgili bilgileri edindikçe de, hastalıklardan korunmasını, daha sağlıklı yaşamasını öğreniriz. Bu bilgilerin hepsine birden sağlık bilgisi denir.

SAĞLIK BİLGİSİ

Sağlık bilgisi hayatımızı, sağlığımızı korumak için bilmemiz gereken çok önemli bir konudur. Denebilir ki, insan birçok bilgilerden uzak olarak da yaşayabilir ama, sağlık kuralları üzerinde bilgisi olmazsa her ân tehlikelerle karşılaşır.

Sağlık bilgisi hekimliğin bir kolu olduğu gibi, bütün hekimlik de sağlık bilgisine hizmet eden geniş bir bilimdir. Hekimliğin bir kolu olarak sağlık bilgisi bize sağlığımızı korumak için neler yapmamızı, neler yapmamamızı öğretir; bütün hekimlik bilgisi de, çeşitli kollarıyla, hastalıkları inceleyerek, mikropları tanıyarak, onlarla savaşmanın yollarını gösterir, sağlık bilgisine yeni kurallar getirir.

Advertisement

Mikroplar bilinmeden önce, insanların sağlık üzerindeki bilgileri pek azdı. Hekimlik ilerleyip çeşitli mikroplar öğrenilince, sağlık bilgimiz genişledi. Birçok hastalıklara karşı korunmanın temizlikle başladığını, mikropların doğurabileceği çeşitli hastalıklara karşı alınacak ilk tedbirin ellerimizi sık sık bol sabunlu suyla yıkamamız gerektiğini bugün hepimiz biliyoruz.

Sağlık bilgisi yalnız, teker teker insanları değil, bütün bir toplumu ilgilendiren çok önemli, o ölçüde de çok geniş bir konudur. Bir toplumu hastalıklardan korumak için alınacak birtakım tedbirler vardır ki, devletlerin sağlık kurumları bunlarla uğraşır. Böylece, hekimlik biliminde çok önemli bir dal olan koruyucu hekimlik ortaya çıkmıştır.

BESLENME BAŞTA GELİR

Bugünkü sağlık bilgisi gerek teker teker insanların, gerek toplumun sağlam yaşaması, çalışmak, yaşatmak gücünü koruması için gerekli birçok kuralları ortaya koymuştur.

Bu arada, beslenme hemen hemen en başta gelir. Çünkü bir insanın sağlam yaşaması için beslenme ihtiyacını nasıl sağlaması gerektiğini bilmesi çok önemli bir konudur. Ayrıca, vücudun onarımım, kalorisini sağlayan besinlerin temizliği, bunların vücuda en uygun bir şekilde kullanılması da vücudun gelişmesinde, yaşamasında çok ö-nemlidir.

HASTA OLUP İYİ OLMAYA DEĞİL, HASTA OLMAMAYA BAKMALI

Advertisement

Vücut bakımı, sporlar, beden hareketleri, eşyanın temizliği, barınakların ısıtılması, aydınlatılması, havalandırılması, çeşitli artıkların insan sağlığına zarar vermeyecek bir şekilde giderilmesi de sağlık bilgisinin bize gösterdiği yollarla yapılır.

Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için bu hastalıkların özelliklerine göre alınacak tedbirler, bu arada aşılar, serumlar hep sağlık bilgisinin çerçevesi içine girer.

Bütün bu bakımlardan, sağlık bilgisi, daha geniş anlamıyla «koruyucu hekimlik», bugün çok geniş uygulama alanı bulan bir uzmanlık dalı olmuştur. Koruyucu hekimliğe tedavi edici hekimlikten daha büyük değer bile verilir; çünkü çeşitli hastalıklara, bozukluklara uğrayacak olan vücudun yapılacak tedaviyle bunlardan kurtulması, tam şifa kazanması pek güç, uzun çalışmalara bağlı olabilir. Hastalıklara karşı önceden alınacak tedbirler ise, doğrudan doğruya sağlam vücudu korumaya yarar. Onun için, her şeyden önce, sağlığımızı korumaya bakmalıyız.

SAĞLAM, DİNÇ KALMAK İÇİN

Belirli bir çağdan sonra organlarda düşkünlük başlar. Madde, enerji alışverişi yetmez olur. Bu hale yaşlanma deriz. Yaşlanmada görülen başlıca değişmeler şunlardır: Dokularda bozulma, kansızlık, akyuvarlarda, alyuvarlarda direncin azalması, kemiklerde değişmeler sonucu boyun kısalması, kalpte büyüme, damar esnekliğinin azalması, karaciğerin ufalması, beyin dokusunda değişmeler, omurilikte bozukluklar.

Bu değişmeler birden başladığı gibi yavaş yavaş da meydana gelebilir. İnsandan insana yaşlılık çağı çok fark gösterir. Hayli yaşlı oldukları halde dinç kalmış insanlara çok rastlarız. Bunlar vücutlarına bakmasını bilmiş, sağlıklarını iyi korumuş kimselerdir. Temizliğe dikkat etmiş, mikroplardan korunmuş, hastalıklardan uzak kalmışlardır. Bukadarı yeter mi? Elbette ki yetmez. Çünkü vücudumuz, bir hastalığa uğramasa da, biraz önce belirttiğimiz gibi, gittikçe yaşlanır, çöker.

Vücudu dinç tutmanın başlıca yolu yağsız yemekler yemek, erken yatıp erken kalkmak, yaşa göre spor yapmaktır. Gençler ağır sporlar yapabilirlerse de orta yaşlılar hafif sporları seçmelidirler. Yürüyüş en iyi spordur. Çünkü yürürken kan daha iyi dolaşır, en ufak hücrelere kadar gider, oralara oksijen götürür, hücrelerin daha iyi beslenmesini sağlar.


Leave A Reply