Sahel Nedir?

0

Sahel nedir ve nerededir? Sahel özellikleri ile ilgili bilgi.

sahel
Sahel, Sahra Çölü’nün güneyinde özellikle Sudan ve ağaçlıklı çayırlıklara geçiş bölgesinde, 12°-18° kuzey enlemleri arasında kalan yan çöl kuşağıdır.

Advertisement

Göçebelerin, hayvan yetiştiriciliğine, darı ekimine elverişli dikenli fundalıklar, otlaklardan oluşur. 9-10 ay yağışsız geçen dönemde, kuruyan topraklarda, ani yağışlarla haftalar boyu süren su baskınları görülür. 1960’lardan bu yana artan nüfus sürekli darı ekimi, hayvancılık, aşırı otlatma, aşınma vb etkenler, ağaçlıkların, fundalıkların azalmasının yanı sıra, açılan fazla kuyular, yeraltı su düzeyinin düşmesine yol açtı. Bu doğa dengesinin bozulmasına ek olarak 20. yüzyıl başında yaşanan kuraklığın 1970’lerde yeniden ortaya çıkması yaşamı ve büyükbaş hayvancılığı önemli ölçüde etkiledi, bir çok insan açlık ve salgın hastalık sonucu yaşamını yitirdi.


Leave A Reply