Şahitlik İle İlgili Ayetler

0

Şahitlik, Şahitlik etmek ile ilgili Kuran-ı Kerim’de bulunan ayetler, Şahitlik hakkında ayetler ve açıklamaları.

2/140,282,283 Bakara
140- Yoksa siz, İbrahim, İsmail, Yakub ve esbatın yahudi veya hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: “Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah tarafından kendilerine (bildirilmiş) bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.
282- Ey iman edenler! Belirlenmiş bir süre için birbirinize borçlandığınız vakit onu yazın. Bir kâtip onu aranızda adaletle yazsın. Hiç bir katip Allah’ın kendisine öğrettiği (emrettiği) gibi yazmaktan geri durmasın; (her şeyi olduğu gibi) yazsın. Üzerinde hak olan kimse, yani borçlu da yazdırsın. Rabbinden korksun ve borcunu asla eksik yazdırmasın. Şayet borçlu sefih veya aklı zayıf veya kendisi söyleyip yazdıramayacak durumda ise, velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki de şahit bulundursun. Eğer iki erkek bulunamazsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkek ile —biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için— iki kadın gösterin.
Çağrıldıkları vakit şahitler gelmezlik etmesin. Büyük veya küçük, vadesine kadar hiç bir şeyi yazmaktan sakın üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Ancak aranızda yapıp bitirdiğiniz peşin bir ticaret olsun, bu durum farklıdır. Bu durumda onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Genellikle alış veriş yaptığınızda şahit tutun. Ne yazan, ne de şahit zarara uğratılsın. Eğer bunu yaparsanız, yani zarar verirseniz şüphe yok ki, bu sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah’tan korkun. Allah size gerekli olanı öğretiyor. Allah her şeyi bilmektedir.
283- Şayet siz yolculukta olup, bir katip de bulamazsanız, alınmış bir rehin, belge yerine geçer. Yok eğer birbirinize güveniyorsanız, kendisine güvenilen adam Rabbi olan Allah’tan korksun da üzerindeki emaneti ödesin. Bir de şahitliğinizi inkar edip gizlemeyin. Onu kim inkar ederse mutlaka onun kalbi vebal içindedir. Her ne yaparsanız Allah onu bilir.

Advertisement

4/135 Nisa
135- Ey iman edenler! Kendiniz, ana-babanız ve yakınlarınız aleyhlerine de olsa, Allah için şahid olarak adaleti gözetin. İster zengin, ister fakir olsun, Allah onlara daha yakındır. Adaletinizde hislerinize uymayın. Eğer şahidlik ederken dilinizi eğip büker, veya şahidlik etmekten kaçınırsanız, muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

5/106,107,108 Maide
106- Ey inananlar! Birinize ölüm gelip çatınca vasiyet esnasında içinizden iki adalet sahibi kişi aranızda şahidlik etsin. Yahut seferde iken başınıza ölüm musibeti gelmişse sizden olmayan, başka iki kişi şahid olsun. Eğer şüpheye düşerseniz o iki şahidi namazdan sonra alıkorsunuz. “Bu vasiyet karşılığında hiç bir şeyi satın almayacağız, akraba menfaatine de olsa, Allah için
yaptığımız şahidliği gizlemeyeceğiz, aksini yaparsak bu takdirde biz elbette günahkarlardan oluruz.” diye Allah üzerine yemin ettirirsiniz.
107- Eğer bu iki şahidin vebal altına girip bir günahı hak edeceklerine dair bilgi edinilirse, onların yerine, ölene daha yakın, hak sahibi varislerden iki kişi geçer ve Allah’a yemin ederek şöyle der: “Andolsun ki, bizim şahidliğimiz onların şahidliğinden daha haktır ve hakkı da aşmadık, aksi halde zalimlerden oluruz.”
108- işte bu şahidliklerini gereği gibi yapmaları, yahut yeminlerinden sonra yeminlerinin (mirasçılar tarafından) kabul edilmemesinden korkmalarına çare olarak) en iyi yoldur. Allah’tan korkun ve emirlerini dinleyin. Allah, doğru yoldan çıkan bir topluluğu hidayete erdirmez.

6/152 Enam
152- Yetim, rüşd çağına erişinceye kadar, malına, sadece en güzel bir niyetle yaklaşın! Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman (lehinde ve aleyhinde söyleyeceğiniz kimse) yakınlarınız bile olsa adaletli olun. Allah’a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah size iyice düşünesiniz diye bunları emretti.

33/70 Ahzab
70- Ey inananlar! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin.

Advertisement

65/2 Talak
2- Sürelerinin sonuna vardıklarında onları ya güzelce nikahınız altında tutun, ya da güzellikle onlardan ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği Allah için yapın. İşte bu, Allah’a ve ahiret gününe iman etmekte olanlara verilen öğüttür. Kim, Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu yaratır.

70/33 Meariç
33, 34- Onlar ki, şahitliklerini gereği gibi yaparlar. Onlar ki, namazlarına titizlikle devam ederler.


Leave A Reply