Said Bin Zeyd Kimdir?

0
Advertisement

Said Bin Zeyd kimdir ve ne yapmıştır, hayatı, Said Bin Zeyd’in islamdaki yeri ile ilgili bilgi. Aşere-i Mübeşşere kimlerdir, hayatları

Said Bin Zeyd

Said Bin Zeyd Kimdir?

Sıraya göre Cennetle müjdelenen sahabeden dokuzuncusu Said bin Zeyd bin Amr bin Nufayl’dir. Mekke’de yaklaşık olarak 600 tarihlerinde doğmuştur. Kureyş Kabilesi’nin Adi kolundandır. Said bin Zeyd’in dedesi ile Hz. Ömer‘in babası kardeştirler. Ayrıca Said (R.A.) Ömer (RA) ‘in hemşiresi ile Hz. Ömer de Hz. Said’in kız kardeşi ile evliydiler. Yani karşılıklı olarak enişte ve kayın birader durumunda idiler.

Said’in babası Zeyd’in Haniflerden olduğu, puta tapıcılıktan ayrılıp Hz. İbrahim’in dini olan bir tek Tanrı’ya tapma inancına karşı derin bir ilgi duyduğu bilinmektedir.

Said bin Zeyd İslamlığın ilk günlerinde daha Hz. Muhammed, Zeyd bin Erkam’ın evine taşınmamışken Müslüman olmuştur. Allah’ın en sevgili kulu ve son elçisi onu pek sevmiştir. Hz. Ömer‘in Müslümanlığı kabul edişinde Zeyd’in ve eşinin hizmeti olduğu da bilinmektedir.

Evrenin Efendisi Medine’ye Hicret etmezden önce Hz. Zeyd oraya göç etmiştir. Bedir Savaşı sırasında başka göreve gönderildiği için bulunamamış fakat ondan sonraki bütün gazalarda hazır bulunmuştur. Yiğitliği, dürüstlüğü ile kendisini tanıtmış ve sevdirmiştir. Bazı birliklere komuta ettiği de olmuştur. Şam’ın fethinde de bulunmuş olan sahabedendir. Ayrıca Yermuk Savaşı’na da katılmıştır (15/ 636).

Advertisement

Hz. Osman zamanında kendisine Kufe’de bir miktar arazi verilmiştir. Bir müddet orada ikamet ettiği de meçhul değildir. Ömrünün sonlarında Medine yakınındaki Akik mevkiinde bulunan çiftliğine çekilmiştir. 670 tarihinde vefat ettiği zaman yaşının 70’i aştığı söylenmektedir. Naşı eller üzerinde Medine’ye getirilmiş, namazını Abdullah bin Ömer kıldırmıştır.


Leave A Reply