Saimbeyli Nerededir? Saimbeyli İlçemiz Hangi Şehrimize Bağlıdır?

0
Advertisement

Saimbeyli nerededir? Saimbeyli hangi ilimize, nereye bağlıdır? Saimbeyli ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

Saimbeyli - Adana

Saimbeyli – Adana

Saimbeyli; Adana İli’ne bağlı ilçe merkezidir. 26 köyü vardır. İlin kuzeyinde; kuzeyden Tufanbeyli, güneyden Feke, batıdan Kayseri’nin Develi, doğudan Kahramanmaraş’ın Göksün ilçeleriyle çevrilidir.

Genelde dağlık yapıdaki ilçe toprakları, Orta Toroslar’ın kollarıyla kaplıdır. Doğuda Dibek Dağları’nın yükseltisi 2.550 m’yi, Tahtalı Dağları 2.576 m’yi, Tahtalı Dağları’nın kuzeyindeki uzantıları 2.419 m’yi bulur. İlçe merkezinin güneybatısında Feke Dağı (1.838 m) yükselir. Dağlar arasında derin vadiler görülür. Seyhan Irmağı’nın büyük kollarından Göksu ve onu katılan sular, başlıca ırmaklardır. Göksu, doğada, kuzey-güney doğrultusunda akar, batıya kıvrılır. İlçenin güneyinde, bir süre doğu-batı yönünde akar, daha sonra Feke ilçesine geçer. Yazlar serin, kışlar soğuk geçer. En çok yağış kışın düşer, önemli bir bölümü kar biçimindedir. Yıllık ortalama sıcaklık 15-16°C, yağış tutan 850-900 mm’dir. Alçak kesimlerde Akdeniz çalı türleri (maki), yüksek yamaçlarda sedir, çam, göknar türlerinin oluşturduğu ormanlar görülür. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, çeşitli tahıllar, nohut, üzüm, elma yetiştirilir. Bağlar, yamaçlarda geniş alanlar kaplar. Sığır, koyun, keçi besiciliği, hayvansal ürünler ve canlı ticareti yapılır. Geleneksel dokumacılık sürdürülür. Orman işletmeciliği ve arıcılık da ekonomiye katkı sağlar.

Feke-Tufanbeyli Karayolu üzerinde, bir vadi yamacında, deniz düzeyinde 1.250 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi il merkezine 145 km uzaklıktadır.

Eski adı Hacın olan ilçe, 1920’de Ermeni işgalinden kurtuldu. İşgal sırasında şehit düşen Hacınlı Saim Bey’in anısına adı 1923’te Saimbeyli olarak değiştirildi. İlçe merkezi, bugünkü yerine 1928’de taşındı.

Tarihi Alanlar ve Anıtlar

Alan muhtemelen Hitit yerleşimlerinin temellerine sahiptir. Şu anda Roma döneminde iskan edildiğine dair bir kanıt yok, ancak muhtemel görünüyor. Saimbeyli kalesi, Orta Çağ Badimon’u veya belki de MS 1198/99’da Kilikya Kralı I. Levon’un Taç Giyme Listesi’nde görünen Berdus kalesi olabilir. Kuzeyde Kayseri ile güneyde Rubenid kalesi Vahka arasındaki stratejik yolu koruyan bu kale, Seyhan Nehri’nin iki vadi ve iki kolunun birleştiği yerde bir çıkıntı üzerindedir. Saimbeyli Kalesi’nin planı ve duvar işçiliği, Kilikya Krallığı’ndaki askeri mimari ile aynıdır. Şüphesiz 12. yüzyılın ortalarından 13. yüzyıla kadar uzanmaktadır.

Advertisement

Kabartmalı boşluklara sahip iki büyük yuvarlak kule (atış noktaları) kuzeybatıdaki girişi korurken, devrenin geri kalanı aşağıdaki dik uçurumlar ve üç yuvarlak çıkıntı ile korunmaktadır. Doğu duvarındaki çıkıntının alt seviyesinde bir şapelin apsisi yer almaktadır. Koğuşun güneybatı yanına yakın bir yerde iyi korunmuş tonozlu bir sarnıç yer almaktadır. Dış duvar, paslanmış bir cepheye sahip kesme taş bloklardan oluşmaktadır. Belki de erken modern zamanlara kadar onarım kanıtı var.

Kalenin karşısında ve altında, 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar uzanan dini ve sivil mimarinin önemli kalıntıları bulunmaktadır. St. James’e adanan manastır kompleksi, köyün kuzeybatı ucundaki yüksek bir tepenin yamacına tünemiştir. Manastırın 12. yüzyıldan kalma bir temeli olabilir, ancak 1554’te Piskopos Khatchadour tarafından yeniden inşa edildi. 1981’de bir yetimhane okulunun temeli görülebiliyordu ve büyük St. James Kilisesi’nin sadece doğu ucu ayaktaydı. Kilisenin orta apsisinin altında bir yeraltı mahzenine ait kanıtlar vardı.


Leave A Reply