Saint Simon’un Sosyolojiye Katkıları

0

Saint Simon kimdir ve sosyoloji alanında ne gibi çalışmalar yapmıştır? Saint Simon’un görüşleri, sosyolojisi ve katkıları hakkında bilgi.

Saint Simon’un Sosyolojiye Katkıları

SAINT SIMON (1760-1825)

Yaşamında hem Fransız Devrimi öncesine, hem devrime ve Napolyon dönemine hem de krallığa yeniden dönüşe tanıklık etmiştir. “Sanayi Toplumu” kavramını Batı toplum teorisine kazandırmıştır. Devrimden sonra Avrupa’da doğan yeni toplumu, toplumsal sınıfların konumunu, mülkiyetin önemini ve sınıfların meydana gelişinde işbölümünün önemini bu kavram ile vurgulamıştır. Saint-Simon‘un çalışmaları esas olarak yeni ortaya çıkmakta olan devlet-sivil toplum ayrılığı çerçevesinde şekillenmiştir. Devlet yönetimini sanayileşmenin doğurduğu yeni toplumsal sınıfların önünde bir engel olarak gören düşünüre göre, sanayi toplumunun idari kurumları artık devlette değil, sivil toplum kurumlarında odaklanacaktır. Görülebileceği gibi Saint-Simon‘un toplum teorisi, o dönemde yükselen burjuvazinin teorisiydi ve sanayi döneminin sınıfları ile eski sınıflar arasındaki mücadeleyi vurguluyordu.

Saint-Simon, toplumun birbiriyle uyum içinde işleyen ekonomik ve siyasi sistemlerle bilimsel ilkeler çerçevesinde örgütlenmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Sosyolojinin temel ilkelerinin habercisi olan bu görüşler, sosyolojinin kurucusu kabul edilen Auguste Comte üzerinde etkili olmuştur.


Leave A Reply