Saksonlar Kimdir?

0

Saksonlar kimdir? Kökenleri nedir ve Saksonlar hakkında kısa bilgi.

Saksonlar, Germen boylarından biri. Tarih sahnesine ilk kez M.Ö 3. yüzyılda çıktılar. İlk yerleşme alanları Elbe ile Trave ırmaklarının arasıydı. Daha sonra Elbe Irmağı’nın güney kesimine de yayıldılar. M.S 5. yüzyılın ortalarına kadar sözü geçen alanda yaşayan Saksonlar, bu tarihte, kendileri gibi Germen kökenli boylar olan Angıllar ve Jutlarla birlikte Britanya Adaları’na geçtiler ve adanın güneyle güneydoğu bölgelerine yerleştiler. Günümüzdeki Almanya topraklarında kalanlar ise uzun süre paganlığa bağlı kalarak öteki Germen boylarıyla birlikte yaşadılar ve zaman içinde karıştılar. Britanya’ya geçenler ise Angıllarla birlikte günümüzdeki İngilizlerin atalarını oluşturdular, zaman içinde derebeylikler kurarak Büyük Britanya İmparatorluğu’nun çekirdeğini kurdular.

Advertisement

Leave A Reply