Saksonya Neresidir?

0

Günümüzde Almanya’da bir bölgenin ve eski bir krallığın adı olan Saksonya ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Almanya’da, Elbe nehrinin orta kesimindeki bir bölgenin ve eski bir devletin adıdır. Saksonya, Avrupa’nın nüfusu en yoğun bölgesidir.

Advertisement

Saksonya, gerek yeraltı, gerek yerüstü zenginliğiyle büyük önem taşır. Almanya’nın İkinci derecede zengin kömür madenleri buradadır. Makina, dokuma, kimya, porselen sanayii çok ileridedir. Saksonya porselenleri dünya çapında ün kazanmıştır.

Saksonya, IX. yüzyıldan XII. yüzyıla kadar bağımsız bir dukalıktı. XIII. yüzyıl başlarında Alman İmparatorluğu (Mukaddes Roma İmparatorluğu)na bağlı bir Elektörlük (Prenslik) oldu. Otuz Yıl Savaşları’nda büyük rol oynayan Saksonya Elektörleri bu savaşlardaki Protestan önderlerinin başlıcalarındandılar, XVII. ve XVIII. yüzyılda Saksonya’nın iki büyük şehri olan Dresden’le Leipzig, sanat ve fikir hayatı yönünden büyük önem kazandılar.

Saksonya 1768’de Krallık oldu. 1815’te Viyana Kongresi’nde, Prusya Krallığı Saksonya’nın yarısını aldı. 1866’da Saksonya Krallığı Kuzey Almanya Birliği’ne, 1871’de de yeni kurulan Almanya İmparatorluğu’na katıldı I. Dünya Savaşı’ndan sonra, Almanya’da cumhuriyet kurulunca Saksonya bir eyalet devleti oldu. Hitler’in idaresi sırasında il sınırları genişliyen, Bohemya’dan bazı yerleri de alan Saksonya, 1945’te, Ruslar’ın eline geçti. Ruslar’ın işgal ettiği bölgede Alman Halk Cumhuriyeti kurulunca, Saksonya da bu devletin önemli bölgelerinden biri oldu.

Advertisement


Leave A Reply