Salgurlular Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Eski bir Türk devleti olan olan ve Fars Atabeyleri olarak da bilinen Salgurlular ile ilgili olarak genel ve kısaca bilgi veren yazımız.

Eski bir Türk devletidir. “Fars Atabeyleri” de denir. Bu devlet 1147’den 1287’ye kadar 140 yıl sürmüştür. Selçuklular’a bağlı olarak kurulmuş, sonra Harzem-Şahlar’a, İlhanlılar’a bağlanmıştır. İran’ın Fars eyaletinden başka Arabistan’da Bahreyn Adaları ile Katif Yarımadası da Salgurlular’ın egemenliği altındaydı.

Salgurlular, Oğuzlar’ın Salur boyundandılar. Başkentleri Şiraz olan bu devletin kurucusu Muzafferettin Sungur (1147-1161), Mevdut Salgur Bey’in büyük oğludur. Büyük İranlı şair Sadi “Gülistan” adlı ünlü eserini Salgurlular’ın 6. hükümdarı Muzafferettin Ebubekir Kutluğ Han (1226-1260) adına yazmıştır. Kutluğ Han, kızkardeşini Celalettin Harzemşah’a vermişti. Kutluğ Han’ın torunu olan Abiş Hatun, 1264’te tahta geçti, 1287’ye kadar 23 yıl saltanat sürdü; Hülagu’nun oğlu Mengü Timur ile evliydi. 11. ve sonuncu hükümdar olan Abiş Hatun ölünce, devleti İlhanlılar bütün bütün kendilerine kattılar.


Leave A Reply