Şam Nerededir? Şam Şehrinin Özellikleri ve Tarihçesi Hakkında Bilgiler

0

Şam hangi ülkededir? Şam ilinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Suriye Şam hakkında bilgi.

Şam; Suriye’nin başkentidir. Ülkenin güneybatısında, Barada Irmağı kıyısında, Beyrut’un 85 km güneydoğusunda yer alır. Batıda Antilübnan Dağları’nın etekleriyle doğru Suriye Çölü arasında, Barada Irmağı tarafından sulanan kent topraklan verimli Chuta Bölgesi (meyve, sebze, tahıl, özellikle kayısısıyla ünlü) ile çevrilidir. Geleneksel el sanatları (kakmacılık, şam deliği, takı, ipekli dokuma), çimento, besin, mobilya, dokuma, cam temel endüstri ve ekonomik etkinlikleridir.

Şam - Suriye

Önemli bir karayolu kavşağıdır. Uluslararası Şam Havaalanı, yolcu ve yük taşımacılığının 2/3’ünü karşılar. Turizm ve Uluslararası Şam Sanayi ve Ticaret Fuarı, öteki önemli gelir kaynaklarıdır. Arap, Kürt, Hristiyan, Avrupalı, bürokrat ve tüccar sınıfı gibi çeşitli kesimlere ayn-lan kentte, nüfusun büyük çoğunluğunu Müslüman Araplar oluşturur. Kürtler, Cezayirliler, İranlılar, Afganlılar, Türkmenler, Ermeniler, Şam’a kozmopolit bir atmosfer kazandırır.

Arap Akademisi, Şam Üniversitesi (1923), Teknik Üniversite (1963), başlıca yükseköğretim kurumlandır. Kentin her yanı, eskinin izlerini taşır: Camiler (250 dolayında), medreseler, hamamlar, çeşmeler, kapılar, kaleler, 705’te yapılan, İslâm dünyasının dördüncü büyük camisi sayılan Emevi Camisi (Büyük Cami), Roma döneminde yaptırılan, ancak 13. yüzyıla tarihlenen Kale, Salahattin Eyyubi ve İbni el Arabi türbeleri, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman’ın yaptırdığı Makiya Medresesi tarihsel eserlerin en önemlileridir. Görkemli tarihi, Hac yolu üzerinde oluşu, Şam’a kutsal bir hava kazandırır.

Şam - Suriye

Şam’ın Tarihçesi

Şam, Asurlulardan (İÖ 732) önce Aramilerin başkenti olarak parladı. Sırasıyla, Babil, Pers, Büyük İskender, Ptolemaios, Seleukos egemenliklerini yaşadı. İÖ 64’te, Roma yönetimine geçtikten sonra yeniden canlandı, Bizans döneminde daha da gelişti, 636′ da Arapların eline geçti. Emevi Halifeliği’nin (661-750), başkenti konumunu kazandıktan sonra İslâm Dünyası’nın merkezi durumuna geldi. Halifeliğin, Abbasilere geçmesi ve halifeliğin Bağdat’a taşınması üzerine, gerilemeye başladı. Haçlı Seferleri’nde çeşitli savaşlara sahne oldu. Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sırasında, Mercidabık Savaşı (1516) ile Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı.

Şam - Suriye

Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar Osmanlı egemenliğinde kaldı. 1918’de, İngiliz-Fransız-Arap ortak güçleri tarafından ele geçirildi. 1920′ de, kısa bir süre, Emir Faysal’ın bağımsız Suriye Krallığı’na başkentlik yaptıysa da, San Remo Konferansı’nda (19-26 Nisan 1920) Fransız mandasına bırakıldı. 1925’te, Halep ile birleştirilerek gelecekteki Suriye Devleti’nin temeli atılmış oldu. 1925’te yapılan halk oylamasının ardından Dürzi Ayaklanmasını yaşadı. İkinci Dünya Savaşı‘nda, Haziran 1941’de, İngiliz-Özgür Fransa ortak güçleri tarafından Alman yanlısı Vichy Hükümeti güçlerinden geri alındı. Nisan 1946’da, Fransızların boşalttığı Şam, Suriye bağımsızlığını kazandıktan sonra da başkent konumunu korudu.


Leave A Reply