Samsat Nerededir?

0

Samsat nerededir? Samsat hangi ilimize bağlıdır? Samsat ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

Samsat; Adıyaman İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 15 köyü vardır. İlin güneydoğusunda; batıdan Merkez, kuzeyden Kahta, doğu ve güneyden Atatürk Barajı golüyle çevrilidir.

Advertisement

Genelde engebeli düzlüklerle kaplı ilçe topraklarının doğu, güneybatı ve kuzeybatısı ova görünümündedir. En yüksek noktası 681 m olan tepeler, ilçenin orta bölümündedir. Fırat Irmağı, ilçe toprakları üzerinde büklümler çizerek ve kum adacıkları oluşturarak akar. Fırat Vadisi’nde yükselti 400 m’yi bulur. Irmak, doğudan ilçeyi Şanlıurfa’dan ayırır. Türkiye’nin en büyük enerji ve sulama yatırımı olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) çerçevesinde yapılan, Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı barajlarından biri olan Atatürk Barajı, Samsat İlçesi merkezi ile Şanlıurfa İli sınırında inşa edildiğinden ilçe merkezi baraj gölü suları altında kaldı (1990). Bu nedenle, alınan karar gereğince ilçe merkezi boşaltılarak daha batıda yeni yerine taşındı. Kalburcu ve Ziyaret çayları ile topraklarını sulayan öteki ırmaklardır. İlçede karasal iklim egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 17 °C, yağış tutan 50-500 mm’dir. Bozkır bitkileri, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Irmak boylarında meyve ağaçları göze çarpar. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, mercimek, nohut, susam, üzüm, antepfıstığı yetiştirilen başlıca ürünlerdir. Koyun ve keçi besiciliği, canlı hayvan ticareti yapılır. Atatürk Barajı yapım çalışmaları, ilçe halkına iş olanağı yaratmıştır.

Fırat Vadisi’nde, deniz düzeyinden 420 m yükseltide (yeni merkezin yükseltisi 500 m’nin üzerinde) kurulu eski ilçe merkezi, il merkezine 30 km uzaklıktadır. Antik Çağ’da Samosata adıyla Kommagene Krallığı‘nın merkezi olan ilçede, bu dönemden kalma değerli tarihsel eserlerin bir bölümü su altında kalacağından müzelere taşındı.


Leave A Reply